Wykłąd Prof. Leszka Kołodziejskiego.

PROJEKT GIMNAZJALNY "CZY MOŻNA OBRONIĆ SIE PRZED RAKIEM ?

       17 uczniów klasy II A Gimnazjum w Żegocinie w roku szkolnym 2014/2015 realizuje pod kierunkiem nauczycielki biologii - Pani Teresy Dudek - projekt edukacyjny pt. "Czy można obronić się przed rakiem ?". Podstawowe cele tego projektu to wzbogacenie wiedzy uczniów na temat profilaktyki nowotworowej, upowszechnienie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (EKWzR), promowanie i popularyzowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zdrowego trybu życia, kształtowanie świadomości wpływu wyborów i decyzji podejmowanych dzisiaj na stan naszego zdrowia w przyszłości.
   Uczniowie 2A, podzieleni na grupy, realizują zasady EKWzR na kilka sposobów. Na początek wykonane zostały gazetki promujące zasady EKWzR, "Dzień Walki z Rakiem" oraz dotyczące profilaktyki antynikotynowej" "Dzień walki z paleniem tytoniu" oraz "Nie pal, jeśli palisz, przestań".
   10 marca 2015 roku czworo uczniów (Kinga Gądek, Kinga Zapiór, Piotr Matras, Konrad Łękawa) poprowadziło samodzielnie lekcję biologii dla koleżanek i kolegów z obu klas drugich gimnazjum na temat: "Choroby nowotworowe jako przykład chorób cywilizacyjnych". Lekcję, poprowadzoną przez uczniów metodą prezentacji multimedialnej z elementami pogadanki obserwowała Pani Dyrektor Danuta Pączek. Uczniowie zapoznani zostali m. in. z pojęciami: "choroby nowotworowe" i "rak"; poznali rodzaje nowotworów, charakterystykę niektórych z nich, a także czynniki rakotwórcze. Przedstawiono informacje dotyczące diagnostyki, profilaktyki i niektóre sposoby leczenia chorób nowotworowych. Prezentację zakończyła się przedstawieniem zasad EKWzR.
   Jak stwierdza nauczycielka - Pani Teresa Dudek - uczniowie bardzo solidnie przygotowali się do przeprowadzenia lekcji, za co zostali pochwaleni przez Panią Dyrektor oraz nagrodzeni ocenami celującymi z biologii.
   Centralnym punktem w realizacji projektu było spotkanie ze światowej sławy lekarem chirurgiem onkologicznym prof. zw. dr hab. n. med. Leszkiem Kołodziejskim z Krakowa, który współpracuje także ze Szpitalem Wojewódzkim Św. Łazarza w Tarnowie i działającym tam Ośrodkiem Programów Profilaktycznych. Miało ono miejsce w dniu 16 marca 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Żegocinie. Pana Profesora i towarzyszące mu panie z Ośrodka Programów Profilaktycznych w Tarnowie: Katarzynę Roszkowicz i Małgorzatę Ołpińską powitała Pani Dyrektor ZS - Danuta Pączek. W sali zasiedli także goście: Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, oraz uczniowie i nauczyciele z gimnazjum w Rozdzielu i Łąkcie Górnej. Przybył także Kierownik Ośrodka Zdrowia w Żegocinie - lekarz - Pan Gabriel Kwinta.
   Potem przez prawie godzinę Prof. Leszek Kołodziejski w ilustrowanej przeźroczami pogadance mówił o nowotworach, o towarzyszących chorobie objawach. Przekonywał jak ważna jest edukacja, bo wielu ludzi nie ma świadomości np. o czynnikach ryzyka. Wiele zależy w zachorowaniach od trybu życia, od zwyczajów, jakim hołdujemy. Inaczej mówiąc zmieniając styl życia jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko zapadnięcia na choroby nowotworowe. Druga część tego spotkania - to wywiad z panem profesorem przeprowadzony przez dwie gimnazjalistki. Uczennice zadały mu 14 pytań, w których pytały go przede wszystkich o różnych zagadnieniach związanych z rakiem, badaniami nad tą chorobą, możliwościami wyleczenia. Jednio z najważniejszych pytań dotyczyło Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, a właściwie tego, które z jego zaleceń jest najważniejsze dla młodzieży. Lekarz przestrzegał uczniów głównie przed paleniem papierosów oraz zachęcał do uprawiania sportu i właściwego odżywiania się.
   Uzupełnieniem wykładu  i wywiadu była krótka pogadanka na temat badania mammograficznego i sposobu samodzielnego badania piersi. Zainteresowani mogli także wypróbować techniki badania piersi na przywiezionym fantomie.
   Na zakończenie krótko przemówił Wójt Jerzy Błoniarz, który serdecznie podziękował Panu Profesorowi za przyjazd do Żegociny i wygłoszenie pogadanki. Kwiatami i słowami wdzięczności podziękowała mu także młodzież szkolna. Od pani Dyrektor na pamiątkę spotkania dostojny gość otrzymał książkę o Patronce Szkoły - Św. Jadwidze Królowej. Uczestnicy spotkania otrzymali także szereg ulotek i materiałów informacyjnych o zagrożeniach rakowych i sposobach wczesnego wykrywania raka. Były także ulotki z Europejskim Kodeksem Wali z Rakiem. Ważne jest aby dotarły one do jak najszerszego grona odbiorców. Uczniowie zaprezentują je więc na kwietniowych zebraniach wywiadowczych
    Spotkanie z lekarzem onkologiem nie kończy realizacji gimnazjalnego projektu. Młodzież przygotowuje już prezentację multimedialną "Aktywność fizyczna a choroby nowotworowe" oraz gazetkę o tematyce promującej aktywność fizyczną. Zorganizuje też kiermasz "Zdrowe odżywianie", wykona plakaty: "Stop uzależnieniom", "Wystrzegaj się otyłości".
   Wychowawczyni klasy II A - Pani Teresa Dudek wierzy, że wszyscy uczniowie nie tylko bardzo dobrze zrealizują projekt, ale także wezmą sobie do serca i będą stosować w swoim życiu zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, a brzmią one następująco:

1. Nie pal; jeśli już palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej różnych warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.
5. Jeśli pijesz alkohol - piwo, wino lub alkohole wysokoprocentowe - ogranicz jego spożycie: mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed słońcem.
7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Stosuj się zawsze do instrukcji postępowania z substancjami rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków ochrony radiologicznej.
8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych, przede wszystkim przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B.
9. Kobiety po 25. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
10. Kobiety powyżej 50. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.
11. Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r. Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r.
Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r. Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r.
Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r. Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r.
Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r. Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r.
   
Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r. Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina  - 16.03.2015 r.

Spotkanie z Prof Leszkiem Kołodziejskim - Żegocina   - 16.03.2015 r.

[wstecz]