Komendant Mariusz Dymura na sesji Rady Gminy w Żegocinie.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU POWIATOWEJ POLICJI - 1.04.2015

  Jednym z pierwszych punktów IV sesji Rady Gminy w Żegocinie, odbytej w dniu 26 marca 2015 roku, była analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Żegocina w połączeniu z informacjami o dalszym funkcjonowaniu Posterunku Policji w Gminie. Dla radnych, wójta i sołtysów zagadnienie to referował Komendant Powiatowy Policji w Bochni podinspektor Mariusz Dymura. Towarzyszyli mu: asp. sztab. Mariusz Mardosz - Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu oraz mł. asp. Franciszek Piech, od dwóch lat dzielnicowy w Gminie Żegocina.
    Poszczególne treści prezentowane przez podinsp. Mariusza Dymurę ilustrowane były komputerową prezentacją. Zawierała ona przede wszystkim dane statystyczne, zestawienia tabelaryczne ilustrujące pracę i wyniki bocheńskich policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Żegocina. Z tych danych wynika, że jest to najbezpieczniejsza gmina powiatu bocheńskiego, gdyż wydarzyło się tu tylko 2% z wszystkich zdarzeń wymagających interwencji powiatowej Policji. W 2014 roku dokonano tu 8 różnych przestępstw (2 kradzieże z włamaniem, 1 zniszczenie mienia, 1 przestępstwo narkotykowe, 4 inne). Wydarzył się 1 wypadek drogowy, było 20 kolizji, policja wykryła 15 kierowców po alkoholu i nałożyła 198 mandatów.
   Komendant Powiatowy Policji poinformował zebranych, że 16 lutego 2015 roku podpisał rozkaz o reorganizacji powiatowej Policji. Jako czynniki determinujące zmiany, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2015 roku podał: rozwój technologiczny w zakresie telekomunikacji, możliwość szybkiego kontaktu z Policją, niezwłoczną reakcję Policji na zdarzenia, całodobowe zapewnienie sił i środków policyjnych do niezwłocznej reakcji na zgłoszenie, zmiany w dynamice i strukturze przestępczości, dostosowanie taktyki działań Policji do występujących zagrożeń.
   Reorganizacja, mówiąc najprościej polegająca na likwidacji Posterunków Policji w Łapanowie, Trzcianie i Żegocinie oraz przeniesieniu policjantów do Komisariatu w Nowym Wiśniczu i Komendy Powiatowej w Bochni, ma - według Komendanta Dymury - przynieść same korzyści, przede wszystkim zwiększenie liczby służb zewnętrznych (więcej patroli), poprawę szybkości i jakości reakcji na zgłoszenia, umożliwienie służby w systemie 3-zmianowym, racjonalne wykorzystanie środków transportu, poprawę organizacji pracy.   
   Natomiast budynki, w których były wspomniane posterunki, pozostaną własnością Policji i jeden raz w tygodniu będą pełnić w nich dyżury dzielnicowi. W przypadku Żegociny - dzielnicowy - mł. asp. Franciszek Piech pełnił będzie ten dyżur w każda środę, w godzinach 10 - 12.30. Można też kontaktować się z nim telefonicznie pod numerami: 14 6128797 lub 14 6152222. W pozostałych przypadkach należy dzwonić na numery alarmowe 977 lub 112.

INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SPRAWIE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH >>>

Podinsp. Dymura na sesji w Żegocinie. Podinsp. Dymura na sesji w Żegocinie.
Podinsp. Dymura na sesji w Żegocinie. Podinsp. Dymura na sesji w Żegocinie.

    Poniżej publikujemy pełną treść wywiadu z Komendantem Powiatowym Policji, udzielonym naszemu portalowi w dniu 26 marca 2015 roku. Szef bocheńskich policjantów mówi w nim między innymi o wspomnianych zmianach, przekonuje o ich konieczności oraz przedstawia żegocińskiego dzielnicowego. Informuje także o nowych zagrożeniach, jak również apeluje do mieszkańców w sprawie troski o bezpieczeństwo własne i innych.

Budynek Policji w Żegocinie. mł. asp. Franciszek Piech i podins. Mariusz Dymura.
mł. asp. Franciszek Piech - dzielnicowy w Gminie Żegocina. Dyżury dzielnicowego w Żegocinie.

WYWIAD Z KOMENDANTEM POWIATOWYM POLICJI W BOCHNI >>>

[wstecz]