Certyfikat dla PSP w Żegocinie.

CERTYFIKATY ZA PROPAGOWANIE KODEKSU WALKI Z RAKIEM - 05.03.2015

    5 marca 2015 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację piątej edycji konkursu pod hasłem "Edukacyjne programy upowszechniajace Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem", którą zorganizowana została we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Łukasza w Tarnowie i Tarnowskim Ośrodkiem Onkologicznym.
   Głos zabrali: starosta Powiatu Tarnowskiego Pan Roman Łucarz, przedstawicielka Prezydenta Miasta Tarnowa, Kurator małopolski - Aleksander Palczewski. Gości powitały Pani Urszula Blicharz - Dyrektor Delegatury KO w Tarnowie oraz Pani Anna Czech - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
   Zebrani wysłuchali wykładu Ks. bpa dra Andrzeja Jeża - Odrdynariusza Diecezji Tarnowskiej na temat zdrowia ducha i ciała człowieka. Bardzo interesujący wykład na temat "Czerniaki - jak z nimi walczyć?" wygłosił prof. Leszek Kołodziejski, który stwierdził min. że należy edukować młode pokolenia, abyśmy żyli dłużej w zdrowiu.
    Sprawozdanie z realizacji projektu w 2014 roku przedstawiła Pani Dyrektor Delegatury KO w Tarnowie - mgr Urszula Blicharz. Uczestnicy konferencji zobaczyli też prezentacje multimedialne 4 projektów szkolnych, które zajeły I miejsce po czym przedstawiono wyniki konkursu. Tu niespodzianka ! Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Żegocinie zdobyła certyfikat i jedno z wyróżnień na ponad 5000 startujących szkół z terenu całej Polski. Certyfikat za udział otrzymał także Zespół Szkół w Rozdzielu.
    Nagrodę: celtyfikat, dyplom , "Encykolopedię zdrowia", 4 komplety do tenista stołowego odebrały uczennice: Natalia Gawłowicz i Aleksandra Pławecka oraz Anna Rogala - dyrektor PSP w Żegocinie. Uczennice wzięły także udział w quizie znajomości zaleceń "Kodeksu walki z rakiem" - otrzymały w nagrodę skakanki. Koordynatorem projektu w Żegocinie była Pani Jolanta Sajdak. Wręczenia nagród i dyplomów wyróżnionym szkołom dokonał ks. biskup Andrzej Jeż. Szkoły oprócz certyfikatów otrzymały materiały do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i lekcjach wychowawczych (książki, plakaty, scenariusze).

Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r. Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r.
Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r. Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r.
Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r. Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r.
Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r. Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r.
   
Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r. Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r.

Konferencja podsumowująca projekt - Tarnów  - 05.03.2015 r.

Materiał nadesłany.

[wstecz]