REKRUTACJE DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ŻEGOCINA - 03.2015

   Niniejszym informujemy, że rozpoczęły się rekrutacje uczniów do przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina. Publikujemy podstawowe informacje oraz zamieszczamy linki do serwisów placówek, a także do dokumentów, które można ściągnąć na własny dysk, wydrukować i wypełnić, a następnie przynieść do tych placówek.
   Systematycznie publikować będziemy również materiały informacyjne i promocyjne nadesłane przez szkoły.

Przedszkole w Łąkcie Górnej.

Przedszkole w Żegocinie.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĄKCIE GÓRNEJ

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŻEGOCINIE

   Dyrektor Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej informuje:

- Informacja o terminie rekrutacji przekazywana jest w formie plakatów rozwieszanych w miejscach największego natężenia ruchu pieszych oraz na:
a) drzwiach budynku przedszkola.
b) tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Łąkta Górna
c) stronie internetowej Gminy i Przedszkola:
http://www.zegocina.pl    http://www.przedszkole-publiczne-lakta-gorna.pl

- Rekrutację prowadzi się w okresie:
a. od 17 marca do 18 kwietnia,
b. w terminie do 30 kwietnia odbywa się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

    Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, że zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w dniach od 17 marca do 16 kwietnia.

   Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola proszeni są o wypełnienie Deklaracji.

    Dla chętnych kandydatów do przedszkola prosi się o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami /oświadczenie o liczebności rodziny - rodziny wielodzietne /3 i więcej dzieci/, mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola/.

   Rodzice pracujący potwierdzają ten fakt na wniosku pieczęcią zakładu pracy.

INFORMACJE O REKRUTACJI W SERWISIE PP W ŁĄKCIE GÓRNEJ >>>

REKRUTACJA - SERWIS PP W ŻEGOCINIE >>>

Zespół  Szkół w Żegocinie.

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej w Żegocinie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻEGOCINIE

   14 lutego 2015 roku Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłosił zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół, wchodzących w skład Zespołu tj. gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
   Zainteresowani mogą się z nimi zapoznać także w sekretariacie szkoły, w dni pracy.

     

SZCZEGÓŁY >>>

SZCZEGÓŁY >>>

[wstecz]