XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI POETÓW ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ - 14.04.2015

     14 kwietnia 2015 roku, w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie, został zorganizowany czternasty już Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. W tym roku poświęcony został w całości twórczości Ś.P. Józefa Wróbla - poety z Rozdziela, zmarłego zmarłego dokładnie 10 lat temu. 
    Przybyłych gości (m. in. Przewodniczącą Rady Gminy w Żegocinie - Panią Lucynę Nowak, poetki i malarki - Panie: Teresę Mrugacz i Marię Juszczyk, zięcia zmarłego poety - Mieczysława Kędrę, dyrektorów przedszkoli, opiekunów recytatorów oraz uczestników przeglądu powitała dyrektorka PSP w Żegocinie - Pani Anna Rogala, która tę imprezę zrealizowała wspólnie z kierowniczką Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie - Panią Małgorzatą Bury. Przedstawiona i powitana została także komisja konkursowa, która pracowała w składzie: Beata Piskór (PIMBP w Bochni - przewodnicząca, Anna Maurer-Pasionek i Anna Gawłowicz-Pawełek - członkowie). Pani dyrektor przedstawiła także życiorys rozdzielskiego poety (1923 - 20050.
   Konkurs poprowadziły konferansjerki - uczennice PSP w Żegocinie: Karolina Rzepecka i Anna Dudzic, które na zmianę zapowiadały występ każdego uczestnika słownej rywalizacji, informując o jego imieniu i nazwisku, reprezentowanej szkole oraz tytule wybranego wiersza poety z Rozdziela. 
   Jury i publiczności zaprezentowało się 31 młodych recytatorów z klas zerowych, trzecich i szóstych szkół podstawowych z terenu gminy. Największą popularnością cieszył się wiersz pt. "Czar uśmiechu", pochodzący z jedynego wydanego drukiem tomiku wierszy Józefa Wróbla pt. "Tu jest mój świat", recytowany aż przez sześcioro wykonawców.
   Najpierw prezentowały się jury i publiczności przedszkolaki i uczniowie klas 0 z oddziałów przedszkolnych. Jako pierwsza wystąpiła Paulina Rogóż z Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej. Każdy z występujących przedszkolaków otrzymał zasłużone brawa, a zaraz po występie ostatniego z nich - Wiktorii Mech z oddziału przedszkolnego w Rozdzielu członkowie komisji konkursowej wręczyły najmłodszym recytatorom dyplomy i nagrody książkowe, uznając recytacje wszystkich dzieci za bardzo ładne o godne równorzędnego - pierwszego miejsca. Podczas krótkiej przerwy rozdano dzieciom soczki, jabłka i słodycze, które ufundowali Państwo Maria i Mieczysław Kędrowie.     
   Po kilku minutach wznowiono przesłuchania. Tym razem recytowali uczniowie klas trzecich, a po nich szóstoklasiści. Po ostatniej recytacji (Arkadiusz Sławęta z Rozdziela) i naradzie jury powróciło na salę i ogłosiła swój werdykt. Zdecydowało wyróżnić dyplomami i książkami wszystkich uczestników. Szczególne wyróżnienie i tytuł przyznano laureatom tegorocznego konkursu:  
a) w grupie uczniów klas trzecich: Paulinie Surma (Rozdziele), Julii Szmyd (Łąkta Górna) i Magdalenie Grabowskiej (Żegocina);
b) w grupie uczniów klas szóstych: Damianowi Banatowi z Bytomska, Wiktorii Piech i Julii Grabiasz - obie z Łąkty Górnej. Podziękowania w formie dyplomu otrzymali także nauczyciele - opiekunowie uczestników Przeglądu oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół.
    Potem przemawiali jeszcze goście. Jako pierwszy - Pan Mieczysław Kędra. - Muszę wyrazić swoje wzruszenie w imieniu żony - córki Pana Wróbla. Chce Wam podziękować za to, że pięknie wyrecytowaliście wiesze Józefa Wróbla, które wcale nie są takie proste. On często chodził do Rozdziela do szkoły na spotkania klasowe, bywał na poprzednich konkursach, zawsze to przeżywał i bardzo sobie cenił te konkursy. Całę swoje życie poświęcił na działania społeczne. Pisanie poezji było odskocznią dla trudów pracy. Po jego śmierci odkryliśmy jeszcze trochę wierszy i być może w gronie rodzinnym zadecydujemy o wydaniu drugiego tomiku jego wierszy. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za pamięć o moim teściu, za poświęcenie Mu całego konkursu - powiedział.
   W swoim krótkim wystąpieniu Pani Teresa Mrugacz powiedziała, że w wierszach Józefa Wróbla jest wiele radości życia, humoru, piękna, miłości do ziemi rodzinnej. szacunku dla pracy i drugiego człowieka, ale i pokory wobec Boga, ziemi, ciężkiej pracy na roli. Trzeba mieć nadzieję, że słowa jego poezji nie zostaną zapomniane, że mogą wytyczyć drogę życia dla młodych ludzi, bo zawierają wiele mądrości życiowych.
   Po zakończeniu przeglądu na grobie Józefa Wróbla i jego żony, na cmentarzu parafialnym w Żegocinie, przedstawiciele organizatorów złożyli wiązanki kwiatów.
   Za rok jubileuszowy, piętnasty przegląd. Będzie okazja, aby młodzi recytatorzy zaprezentowali wiersze kolejnych żegocińskich poetów, którzy przymierzają się do wydania pierwszych tomików swoich wierszy.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

14ppzz2015-05.jpg (16877 bytes)

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

Najmłodsza grupa konkursowa - uczniowie z przedszkoli i klas zerowych.
Najmłodsza grupa konkursowa - uczniowie z przedszkoli i klas zerowych.

 

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r. XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.
XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r. XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.
XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r. XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.
XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r. XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.
XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r. XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.
XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

XIV. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - 14.04.2015 r.

UCZESTNICY KONKURSU >>>

RELACJA WIDEO  >>>

[wstecz]