Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2015 r.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW - 01.04.2015

   Sprawdzian ten jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
   
1 kwietnia 2015 r. szóstoklasiści z całej Polski pisali sprawdzian wiadomości i umiejętności. Egzamin po raz pierwszy przeprowadzany był w dwóch częściach. Rozpoczął się w środę o godz. 9.00. Najpierw uczniowie zmagali się z zadaniami z języka polskiego i matematyki. Na napisanie tej części mieli 80 minut. Potem, o godz. 11.45 rozpoczął się test z języka angielskiego, trwający 45 minut. Obecny rocznik szóstoklasistów był pierwszym, który musiał wykazać się wiedzą z języka obcego.
W naszej gminie ponad 60 szóstoklasistów przystąpiło do tego egzaminu. Jak stwierdzili po wyjściu z sal egzaminacyjnych, nie był on w tym roku trudny. Na wyniki trzeba jednak będzie poczekać do końca maja,
ale poprawne rozwiązanie testu mozna zobaczyć już 2 kwietnia na ctronie CKE.

Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2015 r. Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2015 r.
Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2015 r. Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2015 r.
Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2015 r. Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2015 r.

Egzamin szóstoklasistów - PSP w Żegocinie - 01.04.2015 r.

Materiał nadesłany: A.R.

[wstecz]