Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.

ABSOLWENCI LO W ŻEGOCINIE OTRZYMALI ŚWIADECTWA - 24.04.2015

    W piątek 24 kwietnia 2015 roku uczniowie liceów, którzy 4 maja przystąpią do matury, po raz ostatni przed egzaminem dojrzałości pojawili się w swoich szkołach, by wziąć udział w uroczystym zakończeniu nauki i ceremonii wręczenia świadectw.
   Na uroczystość pożegnania 33 absolwentów Liceum w Żegocinie, które miało miejsce w szkolnej auli, przybyli nie tylko wszyscy uczniowie i ich nauczyciele, ale także przedstawiciele rady rodziców oraz Wójt Gminy w Żegocinie Pan Jerzy Błoniarz.
   Przybyłych powitała Pani Danuta Pączek - Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie im. Świętej Jadwigi. W okolicznościowym przemówieniu powiedziała m. in: - Dzisiejsza uroczystość ma szczególną rangę, gdyż. 33 licealistów kończy żegocińskie Liceum. Jest to radość dla wszystkich: władz samorządowych, rodziców, nauczycieli. Dla Was - Drodzy Trzecioklasiści - z jednej strony dzisiejszy dzień kończy szkolny etap życia, z drugiej rozpoczyna czas wyzwań, którymi są: egzamin maturalny, wybór studiów, dorosłe życie. Jakie ono będzie? Pewno wielokrotnie każdy z was wyobrażał sobie przyszłość, robił postanowienia, snuł plany... daleka jest droga od marzeń, zamków budowanych na lodzie do rzeczywistości w jej realnym, często mniej atrakcyjnym kształcie. /.../ Szkoła dała drogowskazy, jak stawać się dobrym człowiekiem. Wskazała wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna", wiara, prawy charakter i obyczaje, miłość do małych Ojczyzn i wielkiej Ojczyzny, które pozwolą bezpiecznie budować dorosłe życie. Musicie znaleźć także miejsce dla Świętej Jadwigi Królowej - Patronki szkoły. To świetny wzór na dzisiejsze trudne czasy! Trzeba realizować jej przesłanie "Czyń co widzisz!" czyli nic zwlekać w czynieniu dobra dla drugiego człowieka. Pragnę podziękować: najpierw rodzicom, że zdecydowali
się posłać Was do naszego Liceum. Myślę, że w świetle wtorkowego rankingu liceów ogólnokształcących Małopolski, w którym nasze LO jest 18 szkołą w województwie i najlepszą w Powiecie Bocheńskim, cieszycie się ze swojej decyzji sprzed 3 lat. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, dziękuję Pani Renacie Król-Nowak i Pani Agnieszce Grzybowskiej za opiekę wychowawczą. Słowa podziękowania kieruję do Pana Pułkownika
Andrzeja Ziobrowskiego, który świetnie zorganizował i zrealizował kształcenie w klasie Straży Granicznej, które ukończyło 17 tegorocznych absolwentów Liceum. Dziękuję także najserdeczniej jak potrafię Wójtowi Gminy Żegocina, Panu Jerzemu Błoniarzowi za wsparcie i opiekę nad szkołami średnimi. Drodzy Absolwenci, życzę Wam pięknego nowego czasu w waszym życiu, symbolicznego złamania piór na maturze oraz spełnienia marzeń i realizacji najbardziej śmiałych planów w dorosłym życiu.
   Do absolwentów, ich nauczycieli i rodziców przemówił także Wójt Jerzy Błoniarz. Były słowa gratulacji za wynik osiągnięty w rankingu "Gazety Wyborczej", gratulacji i przede wszystkim podziękowań (m. in. dla rodziców za zaufanie, jakim obdarzyli żegocińską szkołę) oraz życzeń powodzenia w dalszej nauce i dorosłym życiu. Słowa podziękowań za bardzo dobre wychowanie i kształcenie uczniów skierowała do kadry pedagogicznej szkoły także Pani Trojan z Rady Rodziców szkoły.
   Następnie rozpoczęła się ceremonia wręczania świadectw, w wielu przypadkach także nagród i upominków, które od Wójta Gminy Żegocina, Ks. płk. Zbigniewa Kępy otrzymali wszyscy absolwenci. Wręczali je: wychowawczyni - Pani Renata Król-Nowak, Pani Dyrektor Danuta Pączek oraz Wójt Gminy - Pan Jerzy Błoniarz. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało troje absolwentów:  Anna Bednarz, Dawid Kuska i Izabela Krawczyk, która otrzymała list gratulacyjny za średnią z ocen 5,0. Podziękowania i nagrody otrzymali także ci absolwenci, którzy aktywnie pracowali w samorządzie szkolnym, którego opiekunką jest Pani Teresa Stachoń. Czterem uczennicom wręczyła także specjalne nagrody (kilkudniowa wycieczka do Trójmiasta) ufundowane przez sponsora, który poprosił o zachowanie anonimowości.
  Kolejnym elementem uroczystości było pożegnanie absolwentów przez uczniów klasy drugiej liceum. Dla swoich starszych koleżanek i kolegów przygotowali wiersze i piosenki, a także drobne upominki. Następnie ze szkolną społecznością pożegnali się sami absolwenci. W specjalnie na ten dzień przygotowanej prezentacji komuterowej absolwenci przypomnieli o sobie w formie humorystycznych zdjeć. Były także wiersze, piosenki oraz kwiaty i słodycze dla nauczycieli i osób współpracujących ze szkołą.
  Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu szkoły. Wszyscy absolwenci zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego, który rozpocznie się już 4 maja 2015 roku.

Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.
Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r. Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.

Uroczystość pożegnania absolwentów LO w Żegocinie - 24.04.2015 r.

[wstecz]