Szczepienie lisów.

AKCJA OCHRONNEGO SZCZEPIENIA LISÓW
24.04 - 03.05.2015
 

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

   Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
   Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokonowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.
   W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca siej:
1) nie wchodzić na teren lasu,
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach.
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w  stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej.
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należyzgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji.
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.
   W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę ws/ysikich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ :
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE - tel: (12) 293 10 00
POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII :
  w Bochni - tel.: 14 612-34-13


                                                             MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII KRZYSZTOF ANKIEWICZ

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni Wacław Czaja informuje, że stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie ( Dz.U. z 2013r, poz. 1737 J - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że w dniach: od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
   Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej
ręczne wyłożenie.
   W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1. Nie wchodzić do lasu.
2. Zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach.
3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej me rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenie na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
4. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji.
5. Nie wpuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

[wstecz]