I Międzygminny Przegląd Grup Teatralnych - Łąkta Górna 2015.

 I MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD GIMNAZJALNYCH GRUP TEATRALNYCH - ŁĄKTA GÓRNA - 20.05.2015

    Międzygminny Przegląd Gimnazjalnych Grup Teatralnych - to nowa inicjatywa Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, a dokładniej nauczyciela tej szkoły Pana dr. Jana Parucha. Pierwszą edycję tego Przeglądu poświęcono twórczości komediowej Aleksandra Fredry i zorganizowano 20 maja 2015 roku w sali gimnastycznej szkoły. Gimnazjaliści z sześciu szkół zaprezentowali komisji i publiczności fragmenty "Zemsty" (3 grupy), "Ślubów panieńskich", "Pana Jowialskiego" i "Pierwszej lepszej".
   Przybyłą młodzież, jej opiekunów oraz gości powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej - Pan Jan Rosiek. Przedstawił także dwuosobową komisję konkursową, w której pracowało dwóch zawodowych aktorów teatrów krakowskich: Wojciech Habela i Jacek Lecznar. Po krótkim wstępie głównego organizatora Przeglądu Pana Jana Parucha, który przybliżył harmonogram przesłuchań i podał szczegóły techniczne, głos zabrali aktorzy, którzy przypomnieli zasady regulaminowe oraz cele imprezy. Przypomnieli także kryteria oceny występów: gra aktorska, operowanie głosem, ekspresja wyrazu (gest, mimika), reżyseria (sposób ujęcia tematu), scenografia, dodatkowe efekty wzmacniające (muzyczne, dźwiękowe, wizualne). Ustalono, że pierwszym występującym zespołem będzie grupa teatralna gospodarzy. Dalszą kolejnośc ustaliło losowanie.
   Złożona z 7 gimnazjalistów grupa teatralna z Łąkty Górnej, przygotowana przez Pana Jana Parucha, wystawiła na scenie pierwszy akt "Ślubów panieńskich". W przedstawieniu wystąpili: Izabela Dziedzic (jako Klara), Patrycja Krawczyk (Aniela), Kinga Łowczowska (Pani Dobrójska), Grzegorz Piech (Gustaw), Karol Mucha (Radost), Mateusz Stary (Albin), Daniel Bednarczyk (sługa Jan).
   Po przerwie, niezbędnej dla zmiany dekoracji i rekwizytów, na scenie pojawili się gimnazjalni aktorzy z Lipnicy Murowanej. Zagrali scenę siódmą i dziewiątą z drugiego aktu "Zemsty" w wersji przygotowanej przez Panią Agnieszkę Piotrowicz..
   Po kolejnej przerwie, podczas której można było podziwiać zawieszone na drabinkach gimnastycznych piękne plakaty do prezentowanych sztuk Fredry, namalowane przez uczennicę klasy trzeciej łąkieckiego gimnazjum Izabelę Dudek, na scenie pojawili się aktorzy z Gimnazjum w Lipnicy Murowanej. W ich wykonaniu jury i cała widownia zobaczyli kostiumowo uwspółcześnioną wersję sceny trzeciej, piątej i siódmej pierwszego aktu "Pana Jowialskiego". Spektakl przygotowała z młodzieżą Pani Edyta Bazarnik.
    Następną grupę teatralną przedstawiającą fragmenty "Zemsty" byli gimnazjaliści z Rajbrotu. Wielkim atutem tej grupy był grający na żywo, ubrany w krakowskie stroje zespół muzyczny. Spodobało się to publiczności, która gorącymi brawami nagrodziła najdłuższą w tym Przeglądzie prezentację teatralną.
   Jako przedostatnia zaprezentowała się na szkolnej scenie grupa teatralna Gimnazjum nr 1 w Bochni. Nauczycielka języka polskiego - Pani Agnieszka Kaźmirek przygotowała z uczniami - członkami szkolnego kółka teatralnego "Bez sceny", fragment mniej znanej jednoaktówki  Aleksandra Fredry pt. "Pierwsza lepsza". Jest to dowcipna komedia opowiadająca historię mężczyzny, który postanowił ożenić się z pierwszą lepszą kobietą, napotkaną w miejskim ogrodzie. Oczywiście wynika z tego wiele zabawnych sytuacji oraz nieporozumień, wszystko jednak - jak to u Fredry - kończy się dobrze.
   Ostatnim zespołem biorącym udział w konkursowym Przeglądzie była grupa teatralna Gimnazjum w Leszczynie, która zaprezentowała fragmenty "Zemsty" z finałową sceną pojednania Cześnika i Rejenta, zakończoną słowami: "Tak jest - zgoda, a Bóg wtedy rękę poda". Grupę przygotowała Pani Anna Dziedzic.
   Po zakończeniu tego spektaklu jury udało się na naradę, aby ustalić werdykt. Po kwadransie przerwy wszyscy ponownie zajęli miejsca i nastąpiło ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród dla najlepszych trzech zespołów. Komisja konkursowa I miejsce przyznała grupie z Bochni, która wystąpiła w składzie: Adam Pajor (Albin), Kamil Malinowski (Zdzisław), Julia Jakieła (Julia i Marta), Karolina Sieron (Zosia), Wiktoria Pilch (Elwira) oraz Monika Szewczyk (akompaniatorka). Druga nagroda została przyznana grupie teatralnej z Rajbrotu, prowadzonej przez panie: Beatę Fortuna (reżyseria) i Dorotę Suder (oprawa muzyczna). Trzecią nagrodą jury uhonorowało grupę teatralną z Łąkty Górnej. Trzy najlepsze zespoły, oprócz dyplomów, otrzymały statuetki i nagrody pieniężne. Dowartościowano także pozostałe grupy przekazując im słodycze oraz opiekunów grup. Specjalne dyplomy z podziękowaniami Dyrektor Zespołu Szkół - Pan Jan Rosiek przekazał członkom jury oraz głównemu organizatorowi Przeglądu - Panu Janowi Paruchowi.
   Krótko przemówił także Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, który wyraził radość z nowej imprezy zorganizowanej w łąkieckiej szkole. Przypomniał lata sześćdziesiąte, gdy prawie w każdej wiosce funkcjonowały grupy teatralne. Podziękował nauczycielom - opiekunom, jurorom, organizatorom.
   Ostatnim elementem spotkania młodych aktorów były warsztaty teatralne, z werwą poprowadzone przez obu aktorów. Nie tylko omówili każdą prezentację, ale także podali wiele cennych wskazówek dla uczniów - aktorów i nauczycieli prowadzących grupy teatralne.
   Mająca wiele walorów dydaktycznych i wychowawczych impreza teatralna będzie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej kontynuowana w latach następnych.

Jan Rosiek wita publiczność.

Publiczność Przeglądu.

Przemawia główny organizator - Jan Paruch.

Członkowie jury informują o zasadach oceniania grup.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Nowego Wiśnicza.

Grupa teatralna Gimnazjum z Nowego Wiśnicza.

Grupa teatralna Gimnazjum z Nowego Wiśnicza.

Grupa teatralna Gimnazjum z Nowego Wiśnicza.

Grupa teatralna Gimnazjum z Nowego Wiśnicza.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Leszczynie.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Leszczynie.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Leszczynie.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Leszczynie.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Leszczynie.

Jury ogłasza werdykt. Gratulacje dla Agnieszki Każmirek.
Podzięowania dla opiekunki z Nowego Wiśnicza. Podziękowania dla opiekunki z Lipnicy Murowanej.
Podziękowania dla Jana Parucha. Jan Rosiek.
Przemawia Jerzy Błoniarz. Warsztaty teatralne.
Na drabinkach grafiki Izabeli Dudek. Zwycięska grupa z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Ceremonia zakończenia I Przeglądu.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]