Uliczne latarnie hybrydowe w Rozdzielu.

Uliczne latarnie hybrydowe w Rozdzielu.

PIERWSZE LATARNIE HYBRYDOWE W GMINIE ŻEGOCINA

   Latarnia (lampa) hybrydowa jak sama nazwa wskazuje zasilana jest z dwóch źródeł: generatora wiatrowego i modułów fotowoltaicznych. Wyposażona jest w akumulator stanowiący magazyn energii elektrycznej. Jako źródło światła zazwyczaj stosuje się diody LED. Zalety latarni hybrydowych to między innymi brak opłat za energię elektryczną, autonomia pracy lampy (nie jest wymagane przyłączenie do sieci energetycznej) oraz wysoka trwałość źródła światła sięgająca 20 lat.
    Gmina Żegocina zrealizowała dofinansowany ze środków Unii Europejskiej mały projekt pod nazwą "Montaż lamp hybrydowych przy Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu". Celem tego projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu". Wartość projektu: 39.377,54 zł, wartość dotacji: 25.000,00 zł.
   Do konkursu małych projektów, ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD "Dolina Raby", Wójt Gminy Żegocina wystąpił 6 grudnia 2013 r. z wnioskiem o przyznanie pomocy na montaż dwóch lamp hybrydowych przy Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Wniosek, po pozytywnej ocenie, LGD skierowała do dalszej oceny do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W dniu 3 lipca 2014 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację tego projektu.  Równocześnie Wójt Gminy rozpoczął przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Bochni celem przyjęcia zgłoszenia robót, które zostało złożone w dniu 24 listopada 2014 r.
    Na wykonawca robót została wyłoniona firma RMS Polska Sp. z o.o. z Zagorzyc, wyłoniona w drodze rozeznania cenowego.
Zakończenie prac nastąpiło w dniu 29.12.2014 r.
    W ramach realizacji operacji zakupiono i zamontowano dwie lampy hybrydowe "Jupiter 36 LH-6", wykorzystujące energię elektryczną wyprodukowaną przez moduły fotowoltaiczne oraz przez turbinę wiatrową, przekazywaną do akumulatorów poprzez regulator ładowania. Zmagazynowana energia zużywana jest w nocy.
   Zaletami lamp jest ich energooszczędność, długa żywotność, zastosowanie diod mocy LED, niezależność od standardowej sieci energetycznej, bardzo niski koszt eksploatacji, wydajność, wyższy poziom oświetlenia w porównaniu do tradycyjnych lamp, duża odporność na warunki atmosferyczne i wibracje, możliwość regulacji i sterowania oświetleniem, zabezpieczenie przed przeładowaniem oraz nadmiernym rozładowaniem. Ten rodzaj oświetlenia pozwala na uniezależnienie się od sieci energetycznej, a dla osób korzystających ze Świetlicy w Rozdzielu stwarza możliwość odbywania zajęć poza salą w godzinach wieczornych, poprawiając jednocześnie stan bezpieczeństwa w tym rejonie.

Uliczne latarnie hybrydowe w Rozdzielu.

Uliczne latarnie hybrydowe w Rozdzielu.

Uliczne latarnie hybrydowe w Rozdzielu.

Uliczne latarnie hybrydowe w Rozdzielu.

Uliczne latarnie hybrydowe w Rozdzielu.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

[wstecz]