Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r.

MATURA W LO ŻEGOCINA - 04.05.2015

    Punktualnie o godzinie 9 rano dnia 4 maja 2015 roku 33 absolwentów LO w Żegocinie rozpoczęło pisanie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Kilkadziesiąt minut wcześniej weszli do sali gimnastycznej, losując numery miejsc pisania i pobierając naklejki z kodami. Po zajęciu miejsc przez wszystkich maturzystów głos zabrała przewodnicząca tego dnia komisji egzaminacyjnej Pani Teresa Stachoń, która powitała absolwentów i przedstawiła pozostałych członków komisji oraz przypomniała podstawowe zasady organizacyjne egzaminu.
   Odmówiono krótką modlitwę, po czym wybrano delegatkę maturzystów, która weszła w skład komisji odbierającej ze szkolnego sejfu zalakowane koperty z arkuszami egzaminacyjnymi. Do sali gimnastycznej, na kilka kinut przed rozpoczęciem pisania przybył Wójt Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz, któremu towarzyszyła dyrektorka szkoły - Pani Danuta Pączek. Gospodarz gminy, której samorząd jest organem prowadzącym szkoły, dodał otuchy i złożył życzenia powodzenia na egzaminie. Po wyjściu gości z sali rozpoczął się pierwszy z cyklu egzaminów wchodzących w skład tegorocznej matury.
   Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna na maturze 2015 dla tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących zadania wykorzystane w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
   Tegoroczna matura znów przyniosła pewne zmiany. Zmieniono formułę części ustnej egzaminu z języka polskiego - prezentację zastąpi wypowiedź ustna na określony temat. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie - po 15-minutowym przygotowaniu - wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym. Zmiana druga: egzaminy z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej będzie można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Zmiana trzecia - to obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jako dodatkowy warunek zdania egzaminu maturalnego.
   Pozostałe warunki pozostają niezmienione. Podobnie jak w latach 2010-2014 , aby matura 2015 była zdana, konieczne będzie uzyskanie minimum 30 proc. punktów z każdego z pięciu obowiązkowych egzaminów: dwóch w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny) oraz trzech w części pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny - wszystkie na poziomie podstawowym).
   Jak matura 2015 w zmienionej formule pójdzie abiturientom, nauczyciele i oni sami dowiedzą się pod koniec czerwca. Tymczasem życzymy połamania piór i trzymamy kciuki za powodzenie.

Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r. Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r.
Pierwszy dzień matury w Zespole Szkół w Żegocinie - 04.05.2015 r.

[wstecz]