II tura Wyborów Prezydenckich w Gminie Żegocina.

    Ponieważ I tura Wyborów Prezydenckich odbyta w dniu 10 maja 2015 roku nie przyniosła decydującego rozstzrygniecia, dlatego w dniu 24 maja 2015 roku odbyła się się druga tura tych wyborów. Polacy wybierali spośród 2 kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów, tj. Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego. W Gminie Żegocina głosowanie we wszystkich czterech obwodach przebiegało bez zakłóceń. Frekwencja była jeszcze wyższa niż dwa tygodnie temu.
   Poniżej wyniki głosowania oraz dane o frekwencji w poszczególnych obwodach oraz całej Gminie Żegocina. Przyniatające zwycięstwo odniósł tu Andrzej Duda, zyskując 85,6 % wszystkich oddanych głosów. Drugi kandydat - Bronisłw Komorowski otrzymał 13,6 % głosów. Proporcjonalnie najwięcej głosów Andrzej Duda otrzymał w obwodzie nr 4 (Bytomsko) - 91% głosów oraz obwodzie nr 2 - Rozdziele - 89,9% głosów i w tych też miejscowościach była najlepsza frekwencja: Bytomsko (74%) i Rozdziele (70,3%).
    W całym powiecie bocheńskim: Andrzej Duda otrzymał  35580 głosów (72,3%), Bronisław Komorowski - 13755 głosów tj.  27,7%.  Frekwencja wyniosła 60 procent.

 wyniki2tury.jpg (34333 bytes)

Głosowanie w obwodzie nr 1 - Łąkta Górna.

Głosowanie w obwodzie nr 1 - Łąkta Górna.

Głosowanie w obwodzie nr 1 - Łąkta Górna.

Głosowanie w obwodzie nr 1 - Łąkta Górna.

Głosowanie w obwodzie nr 1 - Łąkta Górna.

Głosowanie w obwodzie nr 2 - Rozdziele.

Głosowanie w obwodzie nr 2 - Rozdziele.

Głosowanie w obwodzie nr 2 - Rozdziele.

Głosowanie w obwodzie nr 2 - Rozdziele.

Głosowanie w obwodzie nr 2 - Rozdziele.

Głosowanie w obwodzie nr 3 - Żegocina

Głosowanie w obwodzie nr 3 - Żegocina

Głosowanie w obwodzie nr 3 - Żegocina

Głosowanie w obwodzie nr 3 - Żegocina

Głosowanie w obwodzie nr 3 - Żegocina i Bełdno.

Obwieszczenie Pańśtwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego glosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników glosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1) głosowanie przeprowadzono w 27 817 obwodach głosowania;
2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 709 281;
3) liczba wyborców, którym wydano karty do glosowania wyniosła 16 956 615;
6) liczba kart nieważnych wyniosła 1 036;
7) liczba kart ważnych wyniosła 16 993 169;
8) frekwencja wyniosła 55,34 %;
9) liczba oddanych głosów wyniosła 16 993 169;
10) liczba głosów nieważnych wyniosła 250 231, tj. 1,47%;
11) liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wyniosła 16 742 938 tj. 98,53 %.
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:
1) Duda Andrzej Sebastian 8 630 627 głosów, tj. 51,55% liczby głosów ważnych;
2) Komorowski Bronisław Maria 8 112 311 głosów, tj. 48,45% liczby głosów ważnych.

   Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 4 Kodeksu wyborczego - na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Duda Andrzej Sebastian.

    Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 wyłonią osobę, która obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję. Ponieważ I tura Wyborów Prezydenckich odbyta w dniu 10 maja 2015 roku nie przyniosła decdydującego rozstzrygniecia, dlatego w dniu 24 maja 2015 roku odbędzie się druga tura tych wyborów. Tym razem będziemy wybierać spośród 2 kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów, tj. Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego.
   W Gminie Żegocina głosujemy w tych samych miejscach i tych samych godzinach, tj. od 7.00 do 21.00. Głosujący otrzymają jedną kartę do głosowania, na której będą wypisane nazwiska dwóch kandydatów. Głosować będziemy stawiając znak "X" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata.

II tura - kandydaci.

WYBORY PREZYDENCKIE - I TURA >>>

[wstecz]