Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W   PSP W ŻEGOCINIE - 30.04.2015

   W Publicznej Szkole Podstawowej im. Świetej Kingi w Żegocinie zakończył się "Tydzień profilaktyki" w ramach tego tygodnia zrealizowano po raz kolejny Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować". Prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko - na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki - pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. W żegocińskiej podstawówce od początku programu prowadzi się szkolenia uczniów i pracowników każdego roku.
   W bieżącym roku szkolnym w tygodniu profilaktyki również przeszkoleni zostali uczniowie szkoły. Bardzo lubią tego typu zajęcia, bo wiedzą, że dzięki nim mogą pomóc sobie i innym. Program profilaktyczny"NOE" miał otwierać pewien dłuższy proces pozytywnych zmian w związku z problemem alkoholowym i narkotykowym. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Zależy nam na pogłębieniu wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość. Metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływała na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu było świadectwo osoby uzależnionej i współuzależnionej, który likwidował stereotypy i wykształcał empatię. Dla kogo był przeznaczony? - uczniowie klas piątych i szóstych. Liczba uczestników w PSP Żegocina, którzy brali w nim udział 49 osób. Program zrealizowano przy współpracy Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Urzędzie Gminy Żegocina.
   Europejski Kodeks Walki z Rakiem temat: "Myśl co jesz - wybór zależy tylko od ciebie". Uczniowie wszystkich klas 30 kwietnia 2015 r. przygotowali kiermasz zdrowej żywności oraz degustację przygotowanych soków, kanapek, sałatek, owoców, warzyw, a wszystko pod hasłem: "Masz wybór wybierz zdrowie". Odbył się także w klasach IV - VI konkurs na projekt idealnego jadłospisu na tydzień dla grupy wiekowej - uczniowie klas I-VI z uzasadnieniem zdrowotnym. Wpłynęło wiele pomysłów, najciekawsze zostaną nagrodzone w Dniu Dziecka w czasie turnieju rodzinnego "Czas na zdrowie".

Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r. Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.
Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r. Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.
Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.  Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.
Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r. Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.
Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r. Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.
Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r. Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.

Tydzień Profilaktyki w PSP Żegocina - 04.2015 r.

Materiał nadesłany: AR

[wstecz]