WYBORY DO POWIATOWYCH IZB ROLNICZYCH - 31.05.2015

Wybory do Izb Rolniczych 2015

   W dniu 31 maja 2015 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 zostały przeprowadzone wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.W Okręgu Wyborczym nr 38 w Żegocinie wybierano jednego członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej. 
    Jedyną osobą, która złożyła wymagane dokumenty i kandydowała na tę funkcję był dotychczasowy reprezentant Gminy w tej organizacji Pan Jan Rozum. Głosować mógł każdy rolnik - podatnik podatku rolnego posiadający gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych lub 1 ha przeliczeniowych. Lokal wyborczy znajdował się w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Żegocinie.
   Liczba członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w Gminie Żegocina i umieszczonych w spisie wyborców wynosiła 1026. Do urny wyborczej przyszło jedynie 14 osób tj. 1,36% uprawnionych. Wyszystkie głosy były ważne i zostały oddane zostały na Pana Jana Rozuma, który tym samym został wybrany na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej.
   Izby Rolnicze są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych sp
   Przedstawiciele gminni tworzą Radę Powiatową, a 2 osoby z każdej Rady Powiatowej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, które jest najważniejszym organem Izby. Zadania Izb związane są z szeroko pojętymi działaniami na rzecz rolnictwa. Dotyczą one między innymi: sporządzania różnego rodzaju analiz, opinii i ocen; występowania do organów administracji z inicjatywami w zakresie regulacji prawnych; doradztwa, gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczych; podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie; promowania eksportu; rozwijania współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.
    Więcej informacji odnośnie wyborów na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej - www.mir.krakow.pl.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej nr 38 w Żegocinie

    Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Bocheńskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r, uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Żegocina, głosować będą w
Sali Ślubów Urzędu Gminy w Żegocinie

    Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach: 8:00 - 18:00.

                                                                                                              Madej Józefa

                                                                                             Przewodnicząca Komisji Okręgowej

   Okręgowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej zakończyły już rejestrację kandydatów.
   W najbliższych dniach w każdym sołectwie wywieszone zostaną obwieszczenia przedstawaijące listę kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, oraz plakaty informujące o lokalu wyborczym.

   Na podstawie Uchwały nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych - Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony został na dzień 31 maja 2015 r.

Wybory do Izb Rolniczych.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

[wstecz]