XIII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY - 03.06.2015

    3 czerwca 2015 odbył się już po raz trzynasty Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum, zorganizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ł±kcie Górnej. Uczniowie walczyli o uzyskanie tytułu Mistrza Matematyki Gminy Żegocina w poszczególnych klasach. Jednym ze sponsorów upominków i nagród dla uczestników było Gdańskie Wydawnictwo O¶wiatowe wydawca serii "Matematyka z Plusem".
    Najlepsi matematycy swoich szkół wyłonieni w eliminacjach szkolnych, na etapie gminnym rozwi±zywali w dniu 3 czerwca 2015 roku testy przygotowane przez P. Annę Kępę (dla klasy III SP), P. Krystynę Mróz (dla klas IV, V i VI SP), P. Katarzynę Dobrzańsk± (dla klas I i II G), P. Zofię Rogalę i P. Martę Piech (dla klasy III G).
    Najbardziej zacięta rywalizacja rozegrała się w klasach I gimnazjum, gdzie po te¶cie pisemnym aż trzech uczniów znalazło się na pierwszym miejscu, uzyskuj±c jednakowy wynik. Byli to: Joanna Kukla z Gimnazjum w Ł±kcie Górnej, Łucja P±czek z Gimnazjum w Żegocinie i Mateusz Sajdak z Gimnazjum w Rozdzielu. Pomiędzy tymi uczniami przeprowadzono dogrywk± maj±c± na celu wyłonienie zwycięzcy.

   Najlepszymi matematykami Gminy Żegocina w roku szkolnym 2014/2015 okazali się:
Klasa III SP - Mistrz: Aleksandra Kokoszka - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ł±kcie Górnej,
Wicemistrz: Piotr Cudejko - Szkoła Podstawowa im. ¦w. Kingi w Żegocinie.
Klasa IV SP - Mistrz: Adrian Waligóra - Szkoła Podstawowa im. ¦w. Kingi w Żegocinie,
Wicemistrz: Jaromir Gas - Szkoła Podstawowa im. ¦w. Kingi w Żegocinie.
Klasa V SP - Mistrz: Aleksandra Bulanda - Szkoła Podstawowa im. ¦w. Kingi w Żegocinie,
Wicemistrz: Jakub P±czek - Szkoła Podstawowa im. ¦w. Kingi w Żegocinie.
Klasa VI SP - Mistrz: Michał Nożkiewicz - Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Rozdzielu,
Wicemistrz: Karolina Rzepecka - Szkoła Podstawowa im. ¦w. Kingi w Żegocinie.
Klasa I G - Mistrz: Mateusz Sajdak - Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu,
Wicemistrz: Łucja P±czek - Gimnazjum im. ¦w. Jadwigi Królowej w Żegocinie.
Klasa II G - Mistrz: Kinga Wolak - Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu,
Wicemistrz: Natalia Orzeł - Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu.
Klasa III G - Mistrz: Daniel Bednarczyk - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ł±kcie Górnej,
Wicemistrz: Piech Grzegorz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ł±kcie Górnej.

   Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Organizatorzy pragn± serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom matematyki szkół podstawowych i gimnazjów oraz klas III szkoły podstawowej naszej gminy za zaangażowanie się w przygotowanie uczniów do konkursu.
   - Już dzisiaj zapraszamy na kolejn± edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym - powiedział na zakończenie Dyrektor Szkoły - Pan Jan Rosiek, który wspólnie z Pani± Katarzyn± Dobrzańsk± wręczał dylomy i nagrody.

XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.
XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r. XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.

XIII Gminny Konkurs Matematyczny - Ł±kta Górna - 03.06.2015 r.

[wstecz]