Ozdobne bariery mostu nad Sanką.

Parking przed CKSiT w Żegocinie.

WYMIANA PORĘCZY I REMONT PARKINGU W ŻEGOCINIE - 2015

    Gmina Żegocina zrealizowała projekt pod nazwą "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont chodników wraz z wymianą poręczy mostów na potoku saneckim i remont ogólnodostępnych parkingów w centrum miejscowości Żegocina". Wartość tego projektu - 106 724,49 złotych, wartość dotacji ze środków Unii Europejskiej - 35 560,00 złotych.
   Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową 00039-6930-UM0630007/14 z dnia 20.08.2014 r.
   Wójt Gminy Żegocina wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy na remont chodników wraz z wymianą poręczy mostów na Potoku Saneckim i remont ogólnodostępnych parkingów w miejscowości Żegocina w dniu 06.12.2013 r. do Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby", który, po pozytywnej ocenie wniosku, skierowało go do dalszej oceny do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W dniu 20.08.2015 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację tego projektu. Równocześnie Wójt Gminy rozpoczął przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Bochni i w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie celem przyjęcia zgłoszenia robót.
   Wykonawca robót - Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowa "BET-BRUK" z Laskowej -  został wyłoniony w drodze rozeznania cenowego. Zakończenie prac nastąpiło w dniu 20.03.2015 r.
   W ramach realizacji tego projektu wykonano: remont ogólnodostępnego parkingu przed Urzędem Gminy i  Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz remonty chodników wraz z remontem poręczy mostu nr 1 i mostu nr 4 na Potoku Saneckim w centrum miejscowości Żegocina.
   Celem projektu było uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Żegocina poprzez wymianę barierek mostów na potoku saneckim i remont parkingów, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości.

Wymiana barierek mostu w centrum Żegociny. Budowa parkingu przy CKSiT w Żegocinie.

[wstecz]