Leopold Grabowski dziękuje za otrzymane wyróżnienie.

LEOPOLD GRABOWSKI WYRÓŻNIONY "BENE MERITUS DLA POWIATU BOCHEŃSKIEGO" - 30.06.

   Pan Leopold Grabowski z Bełdna - postać doskonale znana mieszkańcom Gminy Żegocina, otrzymał w dniu 30 czerwca 2015 roku honorowe wyróżnienie "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego". Zostało mu ono wręczone podczas VIII Sesja Rady Powiatu Bocheńskiego.     
  
Kapituła Wyróżnienia ustanowiona uchwałą IV/46/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 stycznia 2011 roku, która co roku poszerzana jest przez kolejnych laureatów przyznała Honorowe Wyróżnienie "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego dla Pana Leopolda Grabowskiego w uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej.
   O tych zasługach możemy przeczytać we wniosku o przyznanie wyróżnienia z dnia  30 kwietnia 2015 roku, który złożył Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni, w imieniu którego pismo podpisał Wiceprezes Zarządu - Pan Tadeusz Cichoń:   Pan Leopold Grabowski w strażackim ruchu ochotniczym działa od 1961 roku. Jest członkiem - założycielem jednostki OSP Bełdno, utworzonej w 1961 roku. Jako Naczelnik Gminy Żegocina, pełniący tę funkcję w latach 1966 -1990, doprowadził do zbudowania murowanych remiz, domów strażaka bądź wielofunkcyjnych obiektów z remizami w: Bełdnie (1974 r.), Żegocinie (1975 r.), Leszczynie (1979 r.), Kierlikówce (1987 r.), Trzcianie (1980 r.). Od samego początku funkcjonowania jednostki OSP w Bełdnie, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu tej jednostki, inicjując wiele działań. Pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie. Jest inicjatorem, bądź współinicjatorem takich przedsięwzięć jak: budowa Pomnika Świętego Floriana w Żegocinie, gminnych zawodów sportowo - pożarniczych, utworzenia młodzieżowych drużyn pożarniczych w jednostkach OSP działających na terenie gminy Żegocina, gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, gminnych eliminacji Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP. Wspólnie z członkami władz powiatowych doprowadził do reaktywowania w 1999 roku Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, w 2000 roku - powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" oraz powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych. W latach 2002-2006 jako Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni pełnił funkcje pełną zaangażowania w pracę dla dobra społeczności lokalnej, z wielkim poświęceniem oraz przychylnością i zrozumieniem dla drugiego człowieka".
   
Wyróżnienie "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" przyznawane jest od 2003 roku osobie bądź instytucji, która swą działalnością zawodową i społeczną przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji Powiatu Bocheńskiego, albo poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.
   Pan Leopold Grabowski jest drugą osobą z Gminy Żegocina, która takie wyróżnienie otrzymała. Pierwszą była malarka i poetka z Łąkty Górnej - Anna Łękawa, której to wyróżnienie wręczone zostało jesienią 2008 roku. Pisaliśmy o tym tutaj.
   Należy dodać, że w dniu 30 czerwca 2015 roku wyróżnieniem "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" uhonorowana została także Eleonora Chmielarska z Bochni. J
est emerytowaną pielęgniarką, wielką propagatorką zdrowego stylu życia, działaczką społeczną, inicjatorką wielu akcji i konkursów, w tym "Cudze chwalicie swego nie znacie".
   Dziękując Radzie Powiatu, Staroście Ludwikowi Węgrzynowi, który wręczył piękne dyplomy wyróżnień oraz Kapitule Wyróżnienia, Pan Leopold Grabowski powiedział m. in. następujące słowa:
Jedną z cech ludzkiej natury są marzenia. Są one zależne od czasu, w którym żyjemy, od środowiska, w którym istniejemy. Marzenia czasem się spełniają. /.../ 54 lata temu przywdziałem mundur strażacki. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że dokonałem dobrego wyboru, bo mogłem służyć innym, a przede wszystkim poznałem wspaniałych, pełnych oddania ludzi. Dziękuję że zechcieliście nas tu uhonorować. Zasługi ?! Jakie zasługi ?! Ja tylko chciałbym spłacić swej Ojczyźnie długi. Życie to chwila; zbyt szybko mija, by się nim nacieszyć. Ważne jest, by przeżyć je z wyjątkowymi ludźmi.
  
Niewątpliwie sam Leopold Grabowski jest takim właśnie wyjątkowym człowiekiem, któremu przyszło żyć i działać w bardzo trudnych, czasach powojennych, czasach przemian ustrojowych i gospodarczych, czasach przełomu wieków i wielkiego rozwoju nauki i techniki. Oprócz ochotniczego ruchu strażackiego, docenionego już wcześniej kilkoma medalami, a ostatnio Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego, wręczonym 15 maja 2015 roku w JRG nr 4 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2 podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka, doceniono także jego działalność w ruchu spółdzielczym, przyznając mu 27 marca 2012 roku tytuł laureata Konkursu "Samorządowiec - Spółdzielca".
   Podczas uroczystej gali, zorganizowanej 29 maja 2015 roku w Sali Rycerskiej na zamku w Nowym Wiśniczu z okazji 25-lecia samorządu lokalnego Pan Leopold Grabowski otrzymał jeszcze jedno wyróżnienie. Był nim medal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Pro Publico Bono", przyznany mu za zasługi dla rynku pracy.
  Gratulujemy wyróżnień i jednocześnie życzymy dużo zdrowia potrzebnego do dalszej aktywnej działalności w żegocińskich organizacjach społecznych, których jest członkiem (Stowarzyszenie Klub Seniora "Żegota", Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, Ochotnicza Straż Pożarna). 

L. Grabowski odbiera Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego 2015. L. Grabowski odbiera Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego 2015.
Leopold Grabowski z "Bene Meritus ...". Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego 2015.
Medal Honorowy im. J. Tuliszkowskiego. Medal "Pro Publico Bono".

Wyróżnienia Pana Leopolda Grabowskiego.

[wstecz]