Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r.

KARTY ROWEROWE DLA CZWARTOKLASISTÓW - 11.06.2015

  Karta rowerowa - to zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkołach. Karta jest wydawana nieodpłatnie. Uprawnia również, po ukończeniu 15 lat, do kierowania pojazdem zaprzęgowym (np. furmanką).
   11 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Rozdzielu i Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie odbyły się egzaminy praktyczne na kartę rowerową dla uczniów klas IV. 27 uczniów (19 z Żegociny i 8 z Rozdziela) zdało pozytywnie ten egzamin przeprowadzony w obecności st. asp. Piotra Jacewicza z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu oraz Pani Marty Gizy-Balawajder, która w obydwu szkołach wzorowo przygotowała uczniów do tego niełatwego egzaminu dającego pierwsze "prawo jazdy" w życiu. Karty rowerowe uczniowie klas IV otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca 2015 r.

Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r. Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r.
Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r. Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r.
Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r. Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r.
Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r. Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r.
Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r. Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r.

Egzamin na kartę rowerową - PSP w Żegocinie -- 11.06.2015 r.

Materiał nadesłany.

[wstecz]