Na uroczystości Straży Granicznej w Nowym Sączu.

NA UROCZYSTOŚCI STRAŻY GRANICZNEJ W NOWYM SĄCZU - 07.06.2015

  Na mocy współpracy sądeckiego Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej i żegocińskiego Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, dyrekcja oraz uczniowie licealni otrzymali od Komendanta KOW SG, płk SG Mieczysława Kurka zaproszenie na szczególnie ważną uroczystość nadania Ośrodkowi imienia i sztandaru. Wydarzenie to odbyło się 7 czerwca 2015 roku  i towarzyszyło XXIV rocznicy powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu.
   Program uroczystości rozpoczął się w południe uroczystą mszą świętą w Bazylice św. Małgorzaty. Mszę koncelebrowali bp senior Władysław Bobowski oraz ks. płk SG Zbigniew Kępa, oddelegowany przez bp polowego Józefa Guzdka. Po jej zakończeniu, delegacje i poczty sztandarowe, w tym również nasza szkolna młodzież z klasy realizującej innowacyjny program edukacyjny Straży Granicznej, przeszły na sądecki Rynek. Po wysłuchaniu meldunków, odśpiewaniu hymnu narodowego i wciągnięciu na maszt flagi, zebranych funkcjonariuszy i gości przywitał Komendant sądeckiego KOW SG, płk SG Mieczysław Kurek.
   Kolejnym punktem programu było nadanie Ośrodkowi imienia 1. Pułku Strzelców Podhalańskich oraz sztandaru. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali ppłk SG Renata Obrzut oraz obecny Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. Wśród wyróżnionych gości którzy wzięli udział w przybijaniu ozdobnych gwoździ na drzewcu sztandaru znalazła się Dyrektor żegocińskiego Zespołu Szkół, Pani Danuta Pączek oraz ks. płk SG Zbigniew Kępa. W uroczystości wziął także udział Wójt Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz.
   Ze względu na bardzo wysoką temperaturę, uroczystości na sądeckim rynku zostały skrócone. Zakończyły się krótką defiladą zebranych pododdziałów oraz tradycyjnie, Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Na zakończenie, rzeszowskie "szarotki", tj. funkcjonariusze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich zaprezentowali wybrane działania taktyczne.

Na uroczystości Straży Granicznej w Nowym Sączu - 07.06.2015 r.. Na uroczystości Straży Granicznej w Nowym Sączu - 07.06.2015 r..
Na uroczystości Straży Granicznej w Nowym Sączu - 07.06.2015 r.. Na uroczystości Straży Granicznej w Nowym Sączu - 07.06.2015 r..
Na uroczystości Straży Granicznej w Nowym Sączu - 07.06.2015 r.. Na uroczystości Straży Granicznej w Nowym Sączu - 07.06.2015 r..

Na uroczystości Straży Granicznej w Nowym Sączu - 07.06.2015 r..\

Materiał nadesłany: Joanna K. Pastuszak

[wstecz]