PSP Bytomsko Szkołą Przyjazną Rodzinie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROZDZIELU SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ RODZINIE

   Dnia 20 maja 2015 roku Zespół Szkół w Rozdzielu wystąpił do Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie o przyznanie certyfikatu " Szkoła Przyjazna Rodzinie". Starania o przyznanie certyfikatu szkole spowodowane były troską o uznanie i dowartościowanie roli rodziny w procesie wychowania i formowania osobowości młodego człowieka.
   W wyniku podpisanego porozumienia szkoła zobowiązała się do nie propagowania oraz podejmowania działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, a także kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.  Szkoła będzie również dążyć do realizowania działań skierowanych do uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego, polegających na organizowaniu warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju osobowym człowieka. Te działania spowodują, że rodzice będą mieli pewność, że szkoła promuje tradycyjny system wartości.

Certyfikat dla ZS w Rozdzielu.

ZS w Rozdzielu Szkołą Przyjazną Rodzinie.

Materiał nadesłany: LS

[wstecz]