Podwórko Nivea w Ł±kcie Górnej  prawie gotowe - 06.08.2015

PODWÓRKO NIVEA W ŁˇKCIE GÓRNEJ ODEBRANE - 06.08.2015

 

     Wygrane w ostatnim dniu marca 2015 roku przez Ł±ktę Górn± w internetowym plebiscycie "Podwórko NIVEA" zostało na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku wybudowane i jest już prawie gotowe do przekazania do użytku.
   W upalnym dniu 6 sierpnia 2015 roku powołana przez Wójta Gminy Żegocina komisja dokonała odbioru technicznego pięknie się prezentuj±cego placu zabaw. Wiele słów pochwał od przedstawicieli Laboratorium Badawczego TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. - Pana Michała Rzeppki oraz Fimy SUN+ - Pana Tomasza Tylińskiego a także Wójta Jerzego Błoniarza otrzymał Pan Józef Matras, wła¶ciciel Firmy Produkcyjno - Handlowo - Usługowej "Embruk" z Młynnego, która była podwykonawc± firmy SUN+ Agnieszki Turowskiej z Gruszczyna, która to firma projektowała i jest oficjalnym wykonawc± "Podwórek Nivea". Teren, na którym przyszło firmie montować urz±dzenia był bowiem trudny ze względu na podłoże, w którym było wiele kamieni. Wszystko zostało jednak zamontowane zgodnie i instrukcjami i wymogami, co dokładnie zostało sprawdzone.
   Ł±kiecki Rodzinny Plac Zabaw wykonany jest na planie koła o ¶rednicy 21 metrów. Większo¶ć placu jest pokryta naturaln± traw±. Zamontowano tu następuj±ce urz±dzenia:  zestaw kaskada, hu¶tawka wahadłowa, hu¶tawka wahadłowa-orle gniazdo, karuzela, hu¶tawka ważka, piaskownica z daszkiem, hu¶tawka na sprężynie, labirynt, tablica z obręczami, zjeżdżalnia z podestem i podej¶ciem rurowym, skakanka, stojak na rowery i tablica informacyjna. Na tej tablicy znajduje się "Regulamin Podwórka Nivea", z którym każdy korzystaj±cy, przede wszystkim rodzice dzieci, s± zobowi±zani się zapoznać.
   Po zakończeniu wizji terenowej podpisano stosowne dokumenty i od tej chwili Podwórko Nivea w Ł±kcie Górnej stało się własno¶ci± gminy Żegocina. Na możliwo¶ć korzystania z nowego placu zabaw trzeba jednak poczekać, a to ze względu na konieczno¶ć zachowania odpowiedniego czasu na proces wi±zania betonu i ukorzenia trawy.
   O uroczystym otwarciu i oddaniu do użytku, które nie może nast±pić wcze¶niej niż 14 dni po przekazaniu obiektu, powiadomimy.

Podwórko Nivea w Ł±kcie Górnej - budowa - 01.08.2015..

Podwórko Nivea w Ł±kcie Górnej - budowa - 01.08.2015..

Podwórko Nivea w Ł±kcie Górnej - budowa - 01.08.2015.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbió techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

Odbiór techniczny Podwórka Nivea w Ł±kcie Górnej - 06.08.2015 r.

POPRZEDNIA STRONA O PODWÓRKU NIVEA W ŁˇKCIE GÓRNEJ >>>

[wstecz]