Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r.

W 76. ROCZNICĘ AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ - 17.09.2015

    17 września 1939 r. Związek Radziecki podstępnie napadł na Polskę w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami. To wydarzenie zmieniło bieg historii i przyczyniło się do zniewolenia dużej części Europy na kilkadziesiąt lat.
   Z tej okazji klasa piąta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie pod opieką Pani Bożeny Banaś i Pani Anny Maurer-Pasionek przypomniała zebranym tamte wydarzenia. Poprzez piosenki śpiewane przez zespół wokalny, wiersze, piękną dekorację, a przede wszystkim "Lekcję historii" przeprowadzoną przez uczennicę Justynę Bilską przybliżyli pozostałym uczniom fakty historyczne. To wszystko spowodowało, że uczniowie w ciszy i skupieniu uczestniczyli w akademii.
    - W siedemdziesiątą szóstą rocznicę sowieckiego najazdu na Polskę, którym Związek Sowiecki rozpoczął swój udział w drugiej wojnie światowej - mówiła Pani dyrektor Anna Rogala - przypominamy współodpowiedzialność ZSRR za wywołanie wojny, za układ z Niemcami hitlerowskimi o sojuszu i agresji wobec naszego kraju, za okupację i zbrodnie, które w jej trakcie popełniono. Przypominamy, że następstwem agresji z lat 1939 - 40 było zniszczenie państw bałtyckich anektowanych przez ZSSR, narzucenie po 1944 kolaboracyjnych rządów innym krajom Europy Środkowej oraz najazdy oraz groźby najazdów ("interwencji") w okresie powojennym. Dziś w 76. rocznicę tych wydarzeń składamy hołd wszystkim, którzy oddali życie w oporze wobec sowieckiej agresji i jako jej ofiary".
   Na zakończenie akademii w szkolnej auli Pani dyrektor poinformowała, że dzień 17 września to także Dzień Sybiraka, ustanowiony w 2013 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Każdego roku Sybiracy z całego świata spotykają się najpierw w Gdańsku pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim, a następnie przemieszczają się do Szymbarku na Kaszubach. W spotkaniach bierze od początku udział każdorazowo ponad 5 tysięcy osób. Najważniejsze w tym dniu jest przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie ich od żyjących osób i przekazywanie dalej.

Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r. Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r.
Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r. Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r.
Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r. Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r.
Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r. Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r.

Akademia w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2015 r.

Materiał nadesłany: AR

[wstecz]