Inauguracja roku szkolnego 2015/2016.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

   Upalne wakacje roku 2015 szybko dobiegły końca i we wtorek - 1 września 2015 roku miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2015/2015. Około 900 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu Gminy Żegocina wzięło udział w nabożeństwach kościelnych oraz szkolnych akademiach, podczas których zapoznali się z kadrą pedagogiczną szkół, swoimi wychowawcami, głównymi zadaniami w nowym roku szkolnym.
   Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz wziął udział w szkolnej akademii w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej, którym od 1 września br. kieruje nowy dyrektor - Pani Halina Pączek.  
   Uczniowie spędzą w szkołach 184 dni. Po odjęciu szkolnych wycieczek, rekolekcji, czy zielonej szkoły liczba ta może się zmniejszyć nawet do 150 dni. Pierwszym dniem wolnym od nauki oprócz weekendów uczniowie będzie 14 października (Dzień Edukacji Narodowej). Potem dopiero zimowa przerwa świąteczna, która rozpocznie się 23 grudnia. Ponieważ 1 stycznia 2016 roku wypada w piątek uczniowie wrócą do szkół dopiero 4 stycznia, by po dwóch dniach nauki znowu mieć wolne (Święto Trzech Króli - 6 stycznia).
    Ferie zimowe w Małopolsce odbędą się w pierwszym wyznaczonym przez ministerstwo terminie, tj. w dniach 18 - 31 stycznia 2016 r. Niespełna dwa miesiące później rozpocznie się wiosenna przerwa świąteczna (24-29 marca 2016 r). Po niej dodatkowym dniem wolnym od lekcji w szkołach podstawowych będzie 5 kwietnia - dzień sprawdzianu szóstoklasistów.
    Z kolei egzamin gimnazjalny zaplanowano na 18 kwietnia (część humanistyczna), 19 kwietnia (matematyczno-przyrodnicza) i 20 kwietnia (język obcy nowożytny). Znacznie wcześniej, bo już 12-14 stycznia do egzaminu podchodzić będą pełnoletni gimnazjaliści, którzy naukę zakończyli w semestrze zimowym.
    W tym roku szkolnym maturzyści zakończą naukę 29 kwietnia. Zaraz po zakończeniu roku przystąpią do egzaminu dojrzałości. Matura odbywać będzie się od 4 do 27 maja 2016 r. (część pisemna) od 4 do 24 maja 2016 r. (część ustna). Zakończenie roku szkolnego 2015-2016 zaplanowano na 24 czerwca 2016 roku.
   Wszystkim uczniom życzymy w rozpoczętym roku szkolnym powodzenia w nauce, a nauczycielom sukcesów w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 - RELACJE

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w PSP w Żegocinie.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016w Żespole Szkół w Łąkcie Górnej.

PSP W ŻEGOCINIE >>> ZS W ŁĄKCIE GÓRNEJ >>>

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016:

23 grudnia 2014 - 31 grudnia 2015 - zimowa przerwa świąteczna
18 - 31 stycznia 2016 r. - ferie zimowe w Małopolsce
24 - 29 marca 2016 - w
iosenna przerwa świąteczna
5 kwietnia 2016 - sprawdzian szóstoklasisty
18 - 20 kwiatnia 2016 -  egzamin gimnazjalny
4 - 27 maja 2016 - egzamin maturalny
24 czerwca 2016 - zakończenie roku szkolnego

[wstecz]