Szkolenie w Żegocinie - 22.09.2015 r.

SZKOLENIE W SPRAWIE RPO WM 2014 - 2020 - ŻEGOCINA - 22.09.2015

     W całym kraju trwają szkolenia związane z Regionalnymi Programami Operacyjnymi Województw. 22 września 2015 roku taka konferencja szkoleniowa odbyła się w Żegocinie. Prowadził ją Pan Michał Warzała z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnowie. Gmina Żegocina, znalazła się jednak w Subregionie Krakowskim i i właściwym dla niej jest Główny Punkt Informacyjny w Krakowie (ul. Wielicka 72B, tel. 12 6160616, e-mail: fem@uwwm.pl).
   Podczas dwugodzinnego, interesującego, interaktywnego wykładu, posługując się komputerową prezentacją, wyjaśnił podstawowe zagadnienia związane z tematem "Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020".
   Jak poinformował prowadzący zajęcia wykładowca, podobne spotkania odbywają się w każdej gminie. Swój ilustrowany slajdami pokaz rozpoczął od przedstawienia harmonogramu działań związanych z przygotowaniem Programu na terenie Województwa Małopolskiego. Było nad czym pracować, bowiem nasze województwo otrzymało na lata 2014-2020 kwotę 2,87 mld euro, tj. o jeden miliard euro więcej niż w poprzedniej perspektywie czasowej. 15 maja 2015 roku, po konsultacjach społecznych, Zarząd Województwa Małopolskiego opublikował trzecią wersję projektu opisu szczegółowego poszczególnych osi priorytetowych RPO WM 2014 - 2020 i w tym samym dniu opublikował harmonogram naboru wniosków na rok 2015. Wykładowca poinformował także o różnicach w stosunku do poprzedniego programu z lat 2007 - 2013. Podstawowa różnica to dwufunduszowość Programu, który realizowany będzie jako: 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 2. Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
  Dalsza część konferencji szkoleniowej - to właśnie omówienie poszczególnych osi priorytetowych RPO WM 2014 - 2020 (jest ich 12) oraz zakresu i zasad ogłoszonych już naborów na rok 2015.
  Wydawać by się mogło, że skoro to już ostatnia szansa na pozyskanie dużych kwot dofinansowań na różne projekty z zakresu gospodarki wiedzą, cyfryzacji, przedsiębiorczości, polityki energetycznej, ochrony środowiska, dziedzictwa regionalnego, infrastruktury transportowej, rynku pracy, rewitalizacji przestrzeni, infrastruktury społecznej itd; to zainteresowanie wiedzą na temat pozyskania środków unijnych mieszkańców Gminy Żegocina będzie duże. Tak jednak nie było, gdyż do sali narad Urzędu Gminy przybyła tylko garstka mieszkańców gminy. 
   Warto w tym miejscu wspomnieć, ze w rankingu "Gazety Krakowskiej" - link poniżej - na dwóch pierwszych miejscach w Województwie Małopolskim znalazły się gminy: Gródek n. Dunajcem - 5950 zł na 1 mieszkańca i Sękowa - 5547 zł. Gmina Żegocina sklasyfikowana została na 65. miejscu - 1464 zł. Maksymalne wykorzystanie środków unijnych staje się w tej sytuacji zadaniem szczególnie pilnym i ważnym dla lokalnej społeczności gminy. Sporo pracy czeka też Radę Gminy, która powinna opracować i uchwalić niezbędne dla pozyskania środków plany, w tym Gminny Plan Rewitalizacji.
Czas nagli, bo już ogłoszone zostały pierwsze nabory. Zainteresowani pozyskaniem środków powinni więc prawie codziennie zaglądać na stronę: www.fundusze.malopolska.pl. Skorzystać z unijnych dotacji praktycznie może każdy: samorząd lokalny, stowarzyszenia, parafie, szkoły, a w niektórych osiach nawet indywidualne osoby.

PRZYDATNE ADREESY INTERNETOWE

www.fundusze.malopolska.pl

 Portal Funduszy Europejskich.

Warto przeczytać:
Konferencja szkoleniowa RPOWM w Żegocinie - 22.09.2015 r. Konferencja szkoleniowa RPOWM w Żegocinie - 22.09.2015 r.
Konferencja szkoleniowa RPOWM w Żegocinie - 22.09.2015 r. Konferencja szkoleniowa RPOWM w Żegocinie - 22.09.2015 r.
Konferencja szkoleniowa RPOWM w Żegocinie - 22.09.2015 r. Konferencja szkoleniowa RPOWM w Żegocinie - 22.09.2015 r.

Konferencja szkoleniowa RPOWM w Żegocinie - 22.09.2015 r.

   Spotkanie było bezpłatne i zostało sfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

RPOWM

[wstecz]