Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni - 10.10.2015 r.

PAŻDZIERNIKOWE PIELGRZYMKI STRAŻAKÓW 2015

    Październik tradycyjnie już jest miesiącem strażackich pielgrzymek. Tak też było w tym roku. Druhowie reprezentujący wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Żegocina trzy razy wyjeżdżali do miejsc kultu religijnego.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W BOCHNI - 10.10.2015

   Pierwsza z tych pielgrzymek miała miejsce w dniu 10 października 2015 roku. Odpowiadając na zaproszenie nowego kustosza Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni - ks. Leszka Leszkiewicza udali się tam druhowie strażacy, policjanci, hutnicy i samorządowcy. Były wśród nich także poczty sztandarowe i reprezentacje jednostek OSP z terenu Gminy Żegocina. Przewodniczył im Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie - Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni - 10.10.2015 r.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni - 10.10.2015 r.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni - 10.10.2015 r.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni - 10.10.2015 r.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni - 10.10.2015 r.

Strażacy Gminy Żegocina w Ptaszkowej - 17.10.2015 r.

PIELGRZYMKA DO PTASZKOWEJ - 17.10.2015

     Październikowe wyjazdy do Ptaszkowej - miejsca pochowania zmarłego w 2003 roku wieloletniego proboszcza w Żegocinie Ś.P. księdza Antoniego Poręby są inicjatywą Kapelana Strażaków Gminy Żegocina, a obecnie także Kapelana Strażaków Powiatu Bocheńskiego - księdza Stanisława Szczygła - proboszcza w Łąkcie.
    W tym roku 25 druhów z wszystkich jednostek OSP Gminy Żegocina pojechało do Ptaszkowej w dniu 17 października. Odwiedzili budujący się już od 17 lat nowy kościół, a następnie udali się do grobu Ś.P. Ks. Antoniego Poręby, znajdującego się na miejscowym cmentarzu. Złożyli zapalone znicze - symbole pamięci - na Jego grobie i pod przewodnictwem ks. Stanisława Szczygła odmówili modlitwy. Następnie udali się do zabytkowego kościoła, aby uczestniczyć w mszy świętej, odprawianej przez księdza Stanisława Szczygła w intencji zmarłego 12 lat temu kapłana. W asyście wystąpili sami strażacy, a oprawę muzyczną zapewnił też strażak - Janusz Stańdo.
   W wygłoszonym kazaniu Ks. Kapelan Stanisław Szczygieł powiedział m. in. następujące słowa: "Każdego roku, w październiku następuje wśród strażaków Gminy Żegocina mobilizacja. Jedziemy oddać hołd naszemu duchownemu przewodnikowi, jedziemy, aby stanąć przy jego grobie i pomodlić się za Nim, jeśli tej modlitwy potrzebuje. I jedziemy Go prosić o wstawiennictwo u Boga za nami, bo On już bliżej Boga jest niż my. Dlaczego jeszcze to czynimy ? Dlatego, bo jesteśmy ludźmi honoru i jako tacy czujemy, że za dobro otrzymane należy się wdzięczność za życia, a jeśli tej było mało, to po śmierci".
   Kapłan porównywał też służbę kapłana i strażaka. Mówił: "Kapłan towarzyszy wierzącemu człowiekowi zaraz od urodzenia aż po grób. Strażak stoi na straży ludzkiego mienia i życia i broni, kiedy te wartości są zagrożone. Człowiek jest istotą materialną i duchową. Są potrzebni ludzie, którzy by te wartości bronili, którzy byliby blisko człowieka. Do tej służby nie może być byle kto. Trzeba to lubić i chcieć bez wyrachowania dobrze to robić. /.../ Pracy sługi wielu nie dostrzega, wielu nie docenia. A Chrystus uczył: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnie uczyniliście". /.../ Służba w kapłaństwie i w straży ochotniczej jest praca dobrowolnie podjętą. Strażak ochotnik najpierw podejmuje konkretną pracę zawodową, by mieć za co żyć, a obowiązki strażaka podejmuje dodatkowo, dobrowolnie, z własnej, nieprzymuszonej woli. Dobrowolnie więc poświęca swój czas , zdrowie i siły, bo człowiek w nieszczęściu jest najważniejszy. Dobry kapłan, także z powołania nie ogranicza się tylko do wypełniania obowiązków wynikających z jego misji kapłańskiej. On - jak strażak - ma być do dyspozycji ludzi 24 godziny na dobę. On ma być nie tylko przy ołtarzu i w sali katechetycznej. On ma być z ludźmi wszędzie, gdzie są, i ma dostrzegać ich różnorodne potrzeby. I takim właśnie kapłanem na miarę współczesnych czasów był nasz ksiądz parała Antoni. /.../ Był wśród prostych ludzi i wielkich tego świata. Pomagał załatwić ludziom renty i rolnikom krowy mleczne z zagranicy sprowadzał. Ale też prowadził mądre rozmowy z gośćmi przybywającymi do naszego kraju. Był do dyspozycji ludzi zawsze i o każdej porze. Takim był nasz ks. Antoni, takiego zapamiętaliśmy i dlatego też przybywamy do Jego grobu rokrocznie, aby przypomnieć sobie Jego sylwetkę i aby stale się od Niego tej pięknej postawy uczyć".
  Na koniec przypomniał wielu odeszłych już do Pana strażaków. - Niech upraszają u Boga trochę wdzięczności od ludzi, niech proszą, abyśmy po sobie zostawili czytelne ślady, po których ktoś będzie mógł iść dalej" - zakończył ksiądz kapelan.
  W intencji zmarłych strażaków już niedługo, bo w pierwszą sobotę listopada (7 listopada) o godzinie 16.00 w łąkieckiej świątyni strażacy spotkają się ponownie, aby wspólnie z parafianami pomodlić się w ich intencji.

Strażacy Gminy Żegocina w Ptaszkowej - 17.10.2015 r. Strażacy Gminy Żegocina w Ptaszkowej - 17.10.2015 r.
Strażacy Gminy Żegocina w Ptaszkowej - 17.10.2015 r. Strażacy Gminy Żegocina w Ptaszkowej - 17.10.2015 r.
Strażacy Gminy Żegocina w Ptaszkowej - 17.10.2015 r. Strażacy Gminy Żegocina w Ptaszkowej - 17.10.2015 r.

Strażacy Gminy Żegocina w Ptaszkowej - 17.10.2015 r.

Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W ŁAGIEWNIKACH - 18.10.2015

   18 października 2015 roku - do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przybyła Małopolska Pielgrzymka Strażaków. Mszy św. która sprawowana była w samo południe, przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W już czternastej pielgrzymce wzięło udział kilkuset strażaków z całej Małopolski, w tym kiludzisięciu druhów z terenu powiatu bocheńskiego, w tym z gminy Żegocina. Grupie tej współprzewodniczyli: Zastępca Kapelana Powiatowego - ks. Stanisław Szczygieł oraz Jerzy Błoniarz - Prezes Wojewódzkiego Sądu Honorowego.

Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r. Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r.
Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r. Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r.
Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r. Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r.
Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r. Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r.

Pielgrzymka Małopolskich Strażaków do Łagiewnik - 18.10.2015 r.

[wstecz]