Wizja lokalna w terenie.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLI CZNEJ W GMINIE ŻEGOCINA - 23.10.2015

   Zgodnie z definicją prawną przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne. Przykładami przestrzeni publicznych są drogi i ulice, place miejskie czy różne stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną. Te miejsca dobrze wypromowane w świadomości ludzi, mogą równie dobrze stać się wizytówką i celem odwiedzin nie tylko mieszkańców ale i gości (turystyka), co pozwoli im się dalej rozwijać. Samorządy jednak muszą tą ofertę próbować wzbogacać, bo nie wszytko da się zrobić lokalnymi inicjatywami oddolnymi, choć należy je wspierać.
    Każde z gminnych sołectw, jak również cała Gmina Żegocina posiada własną przestrzeń publiczną. Samorząd lokalny już wiele zrobił, aby tę przestrzeń publiczną zagospodarować i dostosować do potrzeb mieszkańców oraz ich gości. Przykładem takich miejsc są: punkt widokowy na Widomej w Rozdzielu, parkingi w Żegocinie, kompleks rekreacyjny w Łąkcie Górnej, na który składają się m. in. Podwórko Nivea, siłownia na świeżym powietrzu, aleja parkowa, boisko ze sztuczna nawierzchnią, basen otwarty itd.
   Są jednak tereny i budynki, które wymagają organizacji tj. zagospodarowania, modernizacji, uporządkowania i przede wszystkim ożywienia (rewitalizacji). Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, po wielokrotnym poruszaniu tych spraw przez poprzednią i obecną Radę Gminy Żegocina, poprosił o pomoc fachowców - naukowców, praktyków z Instytutu Projektowania Miast i Regionów Politechniki Krakowskiej: Panią prof. dr hab. inż. arch. Elżbietę Węcławowicz-Bilską - Kierownika Katedry Katedry Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska PK oraz pracownika naukowego tej katedry - Pana dr inż. arch. Jakuba Błachuta.
   Pierwsze spotkanie, połączone z wizją terenową, odbyło się w dniu 23 października 2015 roku. Rozpoczęło się od rozmów wstępnych, w których uczestniczył także Pan inż. Paweł Sajdak - pracownik Urzędu Gminy w Żegocinie, zajmujący się gospodarką przestrzenną i budownictwem. W pierwszej części spotkania dyskutowano o sprawach ogólnych. Goście z Krakowa podkreślali, że warto w tych sprawach wsłuchać się w głosy mieszkańców. Mówiono także wstępnie o ogłoszeniu konkursu dla studentów Politechniki Krakowskiej związanego z zagospodarowaniem zaproponowanych terenów i obiektów z żegocińskiej przestrzeni publicznej. Cześć druga spotkania, już bez udziału Wójta, który musiał wyjechać w celach służbowych, to wizja lokalna w tych miejscach, które proponowane są do rewitalizacji. To. m. in. były Park w Żegocinie i teren Bacówki w Rozdzielu.
   Temat został dopiero zapoczątkowany i z pewnością będzie dyskutowany na forum Rady Gminy, posiedzeń rad sołeckich, a także w organizacjach pozarządowych, działających w gminie. Będziemy o tym informować w naszym serwisie i prosić mieszkańców gminy - także droga internetową - o współpracę w tym temacie.

Spotkanie u Wójta Żegociny.

Spotkanie u Wójta Żegociny.

W centrum Zegociny.

W Parku w Żegocinie.

W Parku w Żegocinie.

W Rozdzielu Dolnym.

W Rozdzielu Dolnym.

Przed Bacówką w Rozdzielu.

Spotkanie i wizja lokalna w dniu 23.10.2015 r.

Definicja: www.wikipedia.pl

[wstecz]