Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

SYSTEM SELEKTYWNEGO ALARMOWANIA DLA OSP W BYTOMSKU - 14.10.2015

  Już prawie wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żegocina (poza OSP Bełdno) zostały wyposażone w tzw. system selektywnego alarmowania. W dniu 14 października 2015 roku w remizie OSP w Bytomsku miało miejsce uroczyste przekazanie takiego właśnie systemu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomsku.
    System selektywnego alarmowania - to nowoczesny system powiadamiania dla OSP, który bazują na module GSM. Jego działanie polega na tym, że informacje o ogłoszonym alarmie przychodzi do danej jednostki radiowo w sposób zakodowany, a uruchomienie alarmu dokonuje dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania z PSP w Bochni. Automatycznie zostaje uruchomiona syrena, a do wszystkich strażaków z danej jednostki, których numery zostały wprowadzone do terminala, prawie w tym samym czasie zostaje wysłany na prywatny telefon strażaka SMS, powiadamiający o alarmie bojowym. Jak wynika z praktyki jest to najbardziej wygodna forma alarmowania. 
    Najbardziej popularny jest system selektywnego alarmowania oznaczony symbolem DSP 50 i taki właśnie został zamontowany w remizie OSP w Bytomsku. Składa się ze stacji bazowej i terminala OTG 53 i stacji obiektowej (zdjęcie poniżej).  Nowy sprzęt kosztował 6.510 zł, z czego dotacja z budżetu województwa, przyznana w drodze konkursowej z programu "Bezpieczna Małopolska 2015" wyniosła ponad 3.255 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Żegocina.
   Na uroczystość przybyli nie tylko druhowie z miejscowej jednostki OSP, z naczelnikiem Zenonem Gąsiorkiem na czele, ale także - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak, Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina - Lucyna Nowak, Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz, inspektor ds. wojskowo obronnych, obrony cywilnej, spraw obywatelskich, ochrony p.poż. sytuacji kryzysowych, pełnomocnik ds. informacji niejawnych - Barbara Łękawa, Kapelan OSP Gminy Żegocina - Ks. Stanisław Szczygieł, przedstawiciele OSP z Łąkty Górnej - (Tadeusz Stary i Żegociny - Jan Mróz), Dyrektor PSP w Żegocinie. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo.
   Uroczystość rozpoczęła się od meldunku dowódcy uroczystości złożonego Stanisławowi Sorysowi, będącemu także Wiceprezesem Zarządu Oddziału Małopolskiego ZOSP RP, przez Komendanta Gminnego. Zaraz potem nastąpiło sprawdzenie urządzeń, które zadziałały perfekcyjnie.
   W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz powitał przybyłych gości i strażaków z Bytomska. Na ręce Stanisława Sorysa złożył podziękowania za wdrożenie projektów służących jednostkom ochotniczych straży pożarnych, w tym "Małopolskie Remizy". Przypomniał, że ostatnio skorzystały z nich jednostki OSP Żegocina i OSP Łąkta Górna.- Takiego systemu alarmowania potrzebujemy jeszcze tylko do jednej jednostki - OSP Bełdno, pozostałe już go posiadają - powiedział Wójt. Druhów z Bytomska poprosił o czuwanie nad sprawnością niedawno otrzymanego samochodu pożarniczego oraz nowego urządzenia do alarmowania. Życzył, aby służyły one tylko do ćwiczeń.   
   Przemawiał także Marszałek Stanisław Sorys, który już trzecią kadencję jest we władzach Województwa Małopolskiego. Wyraził radość z faktu, że udało się wynegocjować z Unią Europejską środki na zakup średnich samochodów pożarniczych. Przypomniał, że już od 8 lat realizowany jest program "Małopolskie Remizy" a ostatnio także "Bezpieczna Małopolska", z którego nadal będzie można pozyskać środki na zakup wyposażenia i umundurowania.  
   O głos poprosiła także Przewodnicząca Rady Gminy Lucyna Nowak. Podziękowała za środki finansowe przeznaczone na zakup urządzeń dla straży pożarnych. Podkreśliła ważną rolę jednostek OSP w poczuciu bezpieczeństwa i życiu społecznym wsi.
   Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia uczestnicy spotkania oglądnęli jeszcze samochód pożarniczy bytomskich strażaków, który niedawne otrzymali od OSP Żegocina, a potem zostali zaproszeni na posiłek w świetlicy remizy. Do gości dołączył wtedy Radny Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak, który w świetlicy pogratulował nowego sprzętu oraz poinformował o działaniach samorządu wojewódzkiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wyposażenia OSP i remontów remiz.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

Przekazanie systemu selektywnego alarmowa dla OSP Bytomsko - 14.10.2015 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]