Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.
GMINNE ELIMINACJE  KONKURSU RECYTATORSKIEGO "PIER¦CIEŃ ¦WIĘTEJ KINGI" - 24.11.2015

    24 listopada 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ¦więtej Kingi w Żegocinie odbył się gminny etap Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej "Pier¶cień ¦więtej Kingi". O możliwo¶ć reprezentowania Gminy Żegocina w etapie rejonowym (w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni) walczyło 15 uczniów z klas I - III i 15 uczniów z kl. IV - VI z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ¦w. Kingi w Żegocinie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ¦w. Mikołaja w Bytomsku, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ł±kcie Górnej i Zespołu Szkół w Rozdzielu. Komisja w składzie: Ks. Jan Adamczyk - przewodnicz±cy, Pani Małgorzata Bury - kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie i Pani Anna Maurer-Pasionek - nauczyciel - bibliotekarz, nagrodziła wszystkich pami±tkowymi dyplomami za udział oraz najlepszych dyplomami za miejsca. Sponsorami nagród była Rada Rodziców przy PSP w Żegocinie, dyrektor szkoły oraz sklepik uczniowski. Patronat honorowy nad konkursie obj±ł ks. Proboszcz żegocińskiej parafii Leszek Dudziak oraz Pan Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz. Konkurs brawurowo poprowadził przewodnicz±cy szkoły - Dawid Matras. Recytacjom przysłuchiwała się patronka szkoły - ¦więta Kinga (w tej roli uczennica klasy V - Justyna Bilska) wraz z dworem. Poziom recytacji był bardzo wysoki, komisja miała kłopot, aby wytypować najlepszych.

Wyniki:
Kategoria - klasy I - III:
1. Martyna Wojdak kl. II - I miejsce - Żegocina,
2. Bartłomiej Krawczyk kl. III - II miejsce - Ł±kta Górna,
3. Anna Szewczyk kl. III - II miejsce - Rozdziele,
4. Marcelina Waligóra kl. I - III miejsce - Bytomsko,
5. Jagoda Zbyrowska kl II- III miejsce - Żegocina.

Kategoria - klasy IV - VI:
1. Natalia Gawłowicz kl. VI - I miejsce - Żegocina,
2. Kinga Wójcik kl. VI - II miejsce - Żegocina,
3. Magdalena Kaszuba kl. V - II miejsce - Żegocina,
4. Konrad Żyła kl. V - II miejsce - Bytomsko,
5. Paulina Surma kl. IV - III miejsce - Rozdziele.

   Uczniowie Ci otrzymali od ¦w. Kingi pami±tkowe pier¶cienie na bryle soli jako nominację do rejonu i będ± reprezentować Gminę na Rejonowym Konkursie w dniu 3 grudnia 2015 r. w Bochni. Dyrektor szkoły Anna Rogala podziękowała wszystkim za przybycie, opiekunom wręczyła pami±tkowe podziękowania oraz upominki w postaci soli do k±pieli. Zaprosiła do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

 Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Pier¶cień ¦więtej Kingi" - 24.11.2015 r.

POWIATOWE ELIMINACJE  KONKURSU RECYTATORSKIEGO "PIER¦CIEŃ ¦WIĘTEJ KINGI" - 03.12.2015

   W dniu 03.12.2015r. odbył się XIX Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej "Pier¶cień ¶w. Kingi" - Etap rejonowy, w którym udział wzięło 58 uczestników z klas 1-6. W eliminacjach wzięło udział 29 uczniów z klas 1-3 powiatu bocheńskiego i 29 uczniów z klas 4-6 powiatu bocheńskiego.
   W konkursie brali udział uczniowie z gmin : Żegocina, Trzciana, Lipnica Murowana, Nowy Wi¶nicz, Bochnia, Drwinia. /ł±cznie 19szkół/. Z z klas 1-3 zdobyła: I miejsce - Martyna Wojdak - klasa II Publiczna Szkoła Podstawowa im. ¦w. Kingi w Żegocinie, która recytowała wiersz ks. Jana Twardowski "Kogo i co zobaczył ten, który nie widział". W¶ród uczniów klas klas IV - VI II miejsce zdobyła Natalia Gawłowicz (klasa VI  z PSP im. ¦w. Kingi w Żegocinie, która powiedziała wiersz T. Czuka pt. "Ortograficzny Anioł Stróż".    Wymienione uczennice zostały zakwalifikowane na przesłuchania finałowe, które odbęd± się w Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia 14 i 15 grudnia 2015 r. i będ± reprezentowały Gminę Żegocina.

Materiał nadesłany.

[archiwum.zegocina.pl]

[final]