PSP BYTOMSKO Z CERTFIKATEM "BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA" - 07.10.2015

Certyfikat dla PSP w Bytomsku.

  W dniu 7. października 2015 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku uzyskała certyfikat nadający szkole status "Bezpieczna Placówka Oświatowa" wydany przez Instytut Badania Marki w Sosnowcu - niezależną firmę badawczą, działającą na polskim rynku od 2004 roku.
   Placówki oświatowe stanowią szczególną grupę klientów Instytutu. Dokonane obserwacje wskazują, że pomimo usilnych starań, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministerialne programy nie przyczyniły się do ograniczenia liczby wypadków w polskich szkołach - w ostatnim roku szkolnym liczba nieszczęśliwych incydentów w jednostkach oświatowych odnotowała nawet tendencję zwyżkową. Mając na uwadze świadomość, jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo ich pociech oraz w trosce o dobro dzieci i młodzieży, Instytut Badań Marki zainicjował Projekt "Bezpieczna Placówka Oświatowa". Promuje on te jednostki oświatowe, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich uczniów i podopiecznych - wskazuje zatem placówki, w murach których warto się kształcić, gdyż gwarantują nie tylko rozwój, ale i bezpieczeństwo.

  Certyfikat "Bezpieczna Placówka Oświatowa"  - to najwyższa nota, jaką otrzymać mogą krajowe jednostki oświatowe w zakresie zapewnienia bezpiecznego kształcenia swoim uczniom i podopiecznym. Do jego uzyskania kwalifikują się zatem jedynie te polskie przedszkola, gimnazja oraz szkoły podstawowe, średnie i wyższe, które: posiadają wymagane prawem dokumenty kodeksowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej (ppoż) i pierwszej pomocy; są w odpowiedni sposób oznakowane, tj. stosują tablice bezpieczeństwa i plansze posiadające aktualną certyfikację CNBOP; w okresie ostatnich 3 lat nie odnotowały na swym terenie wypadku spowodowanego rażącymi naruszeniami dyrektora placówki; nie uzyskały zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy związanych z niedopełnieniem na terenie placówki przepisów bezpieczeństwa. Warunkiem przyznania Certyfikatu "Bezpieczna Placówka Oświatowa" jest ponadto respektowanie zapisów Kodeksu Etycznego oraz akceptacja Regulaminu Projektu.
   Tytuł "Bezpieczna Placówka Oświatowa" jest mianem prestiżowym, gdyż otrzymują go jedynie nieliczne placówki. Stanowi on uhonorowanie działań na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia uczniów i podopiecznych, jest on zatem wyróżnieniem szczególnym. Nadanie tytułu "Bezpieczna Placówka Oświatowa" to jednak nie tylko forma wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań nad zapewnieniem właściwych warunków nauki i pracy.

Materiał nadesłany.

[wstecz]