Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Rozdzielu - 05.11.2015 r.

POWIATOWE ĆWICZENIA OBRONY CYWILNEJ W ROZDZIELU - 05.11.2015

   Obrona cywilna to system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu - starosta lub prezydent miasta, na poziomie gminy - wójt.
    W dniu 5 listopada 2015 roku na terenie południowych gmin powiatu bocheńskiego zorganizowane zostały powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem "Południe 2015", których celem była realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia oraz ewakuacji ruchomych dóbr kultury oraz obiektu nieruchomego w miejscowości Rozdziele w sytuacji zagrożenia zniszczeniem i grabieżą. Zasadnicza ich część - ćwiczenia praktyczne zostały przeprowadzone w Rozdzielu, w tutejszym zabytkowym, drewnianym kościele, znajdującym się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej i jego otoczeniu. Poprzedziło ją ćwwiczenie akcji kurierskiej na terenie Gminy Trzciana.
      W samo południe przed budynkiem remizy OSP w Rozdzielu zebrały się służby uczestniczące w ćwiczeniu. Przybyłe jednostki OSP, służy i osoby reprezentujące instytucje współdziałające w tych ćwiczeniach powitał Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz. Przebieg ćwiczenia i założenia organizacyjne przedstawili: Barbara Łękawa - pracownik Urzędu Gminy w Żegocinie zajmujący się sprawami wojskowo obronnymi, obrony cywilnej, ochrony p.poż. i sytuacji kryzysowych oraz dowódca ćwiczenia - Janusz Stańdo - Komendant Gminny OSP.
    W scenariuszu ćwiczenia na terenie Rozdziela przyjęto następujący przebieg zdarzenia. W miejscowości Rozdziele podjęto próbę włamania do tutejszego, zabytkowego kościoła należącego do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żegocinie .Po szybkiej reakcji administratora obiektu i Policji próba została udaremniona, jednak sprawców nie udało się zatrzymać. Po kilku godzinach podjęta została próba wzniecenia pożaru tego kościoła. Administrator budynku błyskawicznie powiadomił PSP w Bochni, jak również Wójta Gminy Żegocina. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu znajdujące się w kościele ruchome zabytki mogły ulec uszkodzeniu, Wójt Jerzy Błoniarz - szef Obrony Cywilnej Gminy Żegocina podjął decyzję o ich ewakuacji. Uruchomiono stały dyżur, poinformowano Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Rusza akcja ratunkowa w oparciu o Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Żegocina oraz drużynę porządkowo - ochronną i realizatora zadania związanego z ochroną zabytków - dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie oraz Policję. Na dowódcę akcji ratunkowej Wójt wyznaczył Komendanta Gminnego OSP w Żegocinie - Janusza Stańdo. 
      Do akcji gaśniczej wyruszyły sekcje bojowe wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, które zbudowały długą na około 200 metrów linię wodną. Z potoku Rozdzielec wodę pompowała sekcja OSP Bełdno, dysponująca najnowocześniejszą na terenie gminy pompą. Węzami wodę transportowano do wozu OSP Bytomsko, które przesyłało ją dalej do OSP Łąkta Górna i dalej do samochodu specjalnego z drabiną hydrauliczną, któy w międzyczasie przyjechał z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Bochni.
    Drugi prąd wody skierowano do wnętrza kościoła, w którym działali strażacy z OSP w Żegocinie. Równocześnie część załogi OSP Łąkta Górna rozpoczęła akcję wynoszenia z kościoła zagrożonych zniszczeniem dzieł sztuki. Pod kościół podjechał samochód i do działania wyruszyła drużyna porządkowo - ochronna, będąca jedną ze służb gminnej obrony cywilnej. Jej zadaniem było odpowiednie
oznakowanie przywiezionych skrzyń, dokonanie spisu ewakuowanych zabytków, wykonanie zdjęć, owinięcie płótnem, a następnie przeniesienie do pojazdu wyznaczonego do ewakuacji. Kierowca pojazdu wraz z osobą wyznaczoną przewiózł zabezpieczone elementy wyposażenia kościoła do miejsca rozśrodkowania, w tym przypadku do budynku remizy OSP Rozdziele.  
  Przebieg akcji ratowniczo - ewakuacyjnej obserwowała grupa osób, reprezentujących instytucje współdziałające (służby Wojewody Małopolskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i inne), pracownicy gmin zajmujący się obroną cywilną z terenu powiatu bocheńskiego, Przewodnicząca Rady Gminy w Żegocinie Lucyna Nowak, administrator obiektu - proboszcz z Żegociny - Ks. Leszek Dudziak. Całością przedsięwzięć zabezpieczających i ratowniczych kierował, przy wykorzystaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Wójt Gminy - Szef Obrony Cywilnej Gminy Żegocina. Po rozkazie zakończenia ćwiczenia uczestnicy ćwiczenia poproszeni zostali do kościoła, w którym z ust ks. Leszka Dudziaka dowiedzieli się jaki obiekt i elementy jego wyposażenia ratowali. Podziękowania dla uczestników ćwiczenia wyraził tu także Wójt Gminy Żegocina oraz reprezentant Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    Potem wszyscy przemieścili się do żegocińskiej restauracji, w której za sprawne działanie podziękowali także reprezentanci Wojewody Małopolskiego oraz Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Józef Mroczek. W tej części podsumowania działań uczestniczyli także Pani Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz wójtowie lub ich przedstawiciele z wszystkich gmin powiatu. Przemówił także Leopold Grabowski - obecnie Honorowy Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie, kiedyś Naczelnik Gminy Żegocina. On - jako jeden z niewielu uczestników tych ćwiczeń pamiętał doskonale podobne wielkie ćwiczenia służb obrony cywilnej (Terenowego Oddziału Samoobrony), odbyte w październiku 1976 roku na terenie Żegociny.
Możemy o nich poczytać tutaj >>>.
   Dokładną analizą przebiegu tegorocznych ćwiczeń zajmą się niebawem ich organizatorzy, słyużby uczestniczące oraz organy nadzorujące.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Rozdzielu - 05.11.2015 r.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Rozdzielu - 05.11.2015 r.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Rozdzielu - 05.11.2015 r.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Rozdzielu - 05.11.2015 r.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Rozdzielu - 05.11.2015 r.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Rozdzielu - 05.11.2015 r.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej w Rozdzielu - 05.11.2015 r.

FOTOREPORTAŻ >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]