Montaż paneli.

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII - 25.11.2015

    Zapraszamy na szkolenie "Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o OZE. Fundusze przeznaczone do wspierania budowy instalacji OZE przewidziane na lata 2014 -2020".
    20 lutego 2015 r. została uchwalona długo oczekiwana ustawa "O odnawialnych źródłach energii". Ustawa ta zacznie działać już wkrótce od 2016 r. Reguluje ona zasady wytwarzania energii w instalacjach OZE oraz zasady wprowadzania jej na rynek . Równocześnie istnieje zapotrzebowanie na środki pomocowe wspierające budowę instalacji odnawialnych źródeł energii /OZE/. Takie środki przewidziane są w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz programie PROW na lata 2014 - 2020.
    Dlatego Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni organizuje 25.11.2015 r. o godz. 10 - tej w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowej seminarium nt. "Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o OZE. Fundusze przeznaczone do wspierania budowy instalacji OZE przewidziane na lata 2014 -2020". Seminarium adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, samorządów, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców wsi.
    Poniżej przedstawiamy program tego seminarium:
    10.00 - 10.10. Wprowadzenie
    10.10 - 10.50. "Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o OZE. - Henryk Pałka MODR Karniowice
    10.50 -11.10 Zasady odbioru energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE przez TAURON Dystrybucja SA - Przedstawiciel Tauron Dystrybucja S.A.
    11.10 -11.40 Propozycja ofert w zakresie fotowoltaiki , wymagania związane z budową instalacji fotowoltaicznych
    11.40 - 12.00 Przerwa kawowa
    12.00 - 12-30 Zasady dofinansowania do OZE w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
    12.30 - 13.00 Zasady dofinansowania do budowy instalacji OZE służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarski Wodnej w Krakowie. - Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    13.00 - 13 20 Zasady dofinansowania do OZE w ramach PROW 2014 - 2020 - Henryk Pałka MODR w Karniowicach
    13.20 - 13.40 Zapytania i dyskusja
    13.40 - 14.30 Przejazd i zapoznanie się z farmą fotowoltaiczną w Gierczycach.

    Wszystkich zainteresowanych , którzy chcą wziąć udział w tym szkoleniu organizatorzy proszą o zgłoszenie telefoniczne na numer 14 61 244 73 lub e-mail bochnia@modr.pl. do 20.11.2015 r.

Henryk Pałka
MODR w Karniowicach
TZDR w Bochni

[wstecz]