Święto Zespołu Szkół w Rozdzielu - 19.11.2015 r.

DWUDNIOWE ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ W ROZDZIELU - 18-19.11.2015

    W tym roku Święto Zespołu Szkół w Rozdzielu trwało dwa dni i było połączone z inauguracją Szkolnego Koła Caritas. 18 listopada 2015 roku, w dniu Patronki Gimnazjum - błogosławionej Karoliny Kózkówny, uczniowie i nauczyciele wyjechali do Sanktuarium w Zabawie, w którym obchodzono 101. rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionej. 19 listopada, w drugim Dniu Święta Szkoły, młodzież, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli najpierw w mszy świętej w kościele Św. Jakuba w Rozdzielu, którą w koncelebrze odprawili: ks. Krzysztof Majerczak - Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej (wygłosił także kazanie, w których mówił głównie o celach działania kół Caritas) oraz ks. Janusz Kras - katecheta z Żegociny. Niektóre teksty liturgiczne oraz śpiewy wykonali sami uczniowie. Oni też złożyli dary ofiarne: kwiaty, Bilety dla Brata (forma pomocy dla młodzieży ze Wschodu, która chce wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży 2016), kielich i wino. Nabożeństwo zakończono modlitwą o kanonizację Bł. Karoliny Kózkówny oraz odśpiewaniem pieśni "Cudowny kwiecie polskiej ziemi" (pieśn o bł. Karolinie).    
   Drugim punktem uroczystości była akademia w szkole. Rozpoczęło ją wprowadzeniem szkolnego sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu szkoły - wspomnianej już pieśni "Cudowny kwiecie polskiej ziemi". Następnie przybyłych gości (m. in. radnego powiatowego Jana Marcinka, Przewodniczącą Rady Gminy Żegocina - Lucynę Nowak, Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza, radnych gminnych: Marka Pajora i Roberta Kępę,   Edytę Danielską - Dyrektorkę zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Mszalnicy) powitała Pani Alicja Adamczyk-Brózda - Dyrektor Zespołu Szkół w Rozdzielu.
   Zgromadzonym na szkolnym korytarzu uczniom, rodzicom, nauczycielom, gościom zaprezentowano następnie multimedialną prezentację o celach i zadaniach Szkolnych Kół Caritas. Uczniowie zaprezentowali także swoją dotychczasową działalność wolontariacką (to m. in. udział w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia", adopcja na odległość). Zgromadzeni dowiedzieli się także, że Szkolne Koło Caritas w Rozdzielu zostało powołane 9 stycznia 2015 roku, gdy na prośbę Pani Dyrektor Alicji Adamczyk-Brózda ks. Ryszard Podstołowicz - Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej wydał "Akt powołania Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół w Rozdzielu, które w tym momencie było już 167 takim kołem.
    Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez. Caritas. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości
chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. W Rozdzielu chęć działania w SKC zgłosiło 27 gimnazjalistów. Od razu członkowie koła przystąpili do różnych działań, mających na celu niesienie pomocy. Zorganizowano m. in.: akcje charytatywną „Pączek dla Afryki”, a zebrane fundusze zostały przekazane Fundacji Kapucyni i misje, z okazji Świąt Wielkanocnych odwiedzono z życzeniami kilka osób starszych i samotnych, przeprowadzono akcję „Galaretka z sercem”, z której dochód został przekazany wielodzietnej rodzinie z naszej miejscowości, na zakończenie roku szkolnego włączono się w międzyszkolną zbiórkę żywności długoterminowej i środków czystości dla dzieci z parafii Bałta na Ukrainie, członkowie koła przystąpili też do projektu „Mieć Wyobraźnię miłosierdzia”, którego cele są zbieżne z celami SKC, a ostatnio dwukrotnie zorganizowano akcję „Bilet dla Brata”. W tym celu 21 października 2015 r. sprzedawano „Papieskie Kremówki” zaś 17 i 18 listopada 2015 r. „Gruszki bł. Karoliny”.
   Po zakończeniu prezentacji nagrodzonej brawami ksiądz Krzysztof Majerczak odczytała treść "Powołania SKC w Rozdzielu" i wręczył ten dokument Pani Dyrektor, a następnie wraz z ks. Krasem wręczył młodzieży legitymacje członkowskie i obrazki z wizerunkiem Błogosławionej Karoliny. 
   Po wyprowadzeniu sztandaru o głos poprosił Wójt Gminy Żegocina, który w krótkim przemówieniu podkreślił ważną rolę Koła, pochwalił działania młodzieży w ramach akcji "Mieć wyobraźnię miłosierdzia", przytoczył cytat - wiersza Andrzeja Wójcika o Bł. Karolinie. Zachęcił uczniów do trwania w dobrym i życzył wytrwałości w niesieniu pomocy potrzebującym. Wreczył także Nagrodę Wójta dla nauczycielki rozdzielskiej szkoły - Pani Lidii Szkodny.
   Kolejnym punktem był program artystyczny w wykonaniu uczniów. Zaprezentowali inscenizację - rozmowy bł. Karoliny ze współczesną, młodą dziewczyną.   Wynikało z niej, że także we współczesnym świecie, w XXI wieku również można wcielać w życie wartości, w które wierzyła ta niezwykła dziewczyna z Wał Rudy, zamordowana jako 16-latka w dniu 18 listopada 1914 roku przez rosyjskiego żołnierza. poszczególne elementy tej rozmowy przeplecione zostały piosenkami i wierszami.
   Następnie rozegrano międzyklasowy turniej wiedzy o Patronce Szkoły, z udziałem dwuosobowych reprezentacji klas IV.V,VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum. Poprowadziła go, na wzór teleturnieju "Jeden z dziesięciu" - opiekunka Koła - Pani Teresa Libera. W bardzo wyrównanej i zaciętej rywalizacji, po dogrywce, wyłoniono zwycięzców - reprezentację klasy pierwszej gimnazjum, w składzie: Michał Nożkiewicz i Arkadiusz Sławęta. Wyprzedzili oni drużynę klasy piątej (Kacper Dudek, Piotr Paruch) oraz zdobywców trzeciego miejsca - drużynę klasy drugiej gimnazjum (Natalia Zbyrowska, Michał Dudek). Dużej wiedzy o Patronce Szkoły pogratulowała Pani Dyrektor, która wspólnie z ks. Majerczakiem wręczyła dyplomy i nagrody dla każdej klasy. Były nimi obrazy z wizerunkiem bł. Karoliny, które zawisną w każdej szkolnej klasie. Następnie krótki koncert dał szkolny zespół "Grosik", prowadzony od wielu już lat przez Panią Annę Zelek. Przed zakończeniem uroczystości miały miejsce jeszcze dwa wydarzenia. Pani Dyrektor wręczyła kilku nauczycielkom Nagrody Dyrektora Szkoły, a potem o głos poprosiła Pani Edyta Danielska, która podziękowała za zaproszenie i złożyła życzenia od całej społeczność szkolnej z Mszalnicy (to również szkoła z bł. Karoliną Kózka jako Patronką) i podarowała szkole obraz z wizerunkiem bł. Karoliny Kózka, namalowany przez ciocię jednego z uczniów.
   Głos zabrała także Pani Lucyna Nowak - Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina. Pogratulowała lokalnej społeczności zaangażowania w różne działania samopomocowe, a uczniom zrealizowanych już działań pomocowych. Przekazała także uczniom podarunek w postaci materiałów plastycznych.
   Zaproszonym gościom, przyjaciołom szkoły, wręczono na pamiątkę uroczystości upominki w postaci małych, drewnianych rzeźb przedstawiających owoc gruszy z naklejonym obrazkiem - wizerunkiem bł. Karoliny Kózka. Pani Dyrektor podziękowała też wszystkim darczyńcom oraz osobom, które przygotowały uroczystość.
   Wykonanie pamiątkowego zdjęcia członków Szkolnego Koła Caritas z opiekunka i księżmi zakończyło tegoroczne Święto Szkoły, które dostarczyło wielu wrażeń i stało się okazją do wspólnej modlitwy, pogłębienia wiedzy o Patronce Szkoły i także zachętą do niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

W Zabawie.

W Zabawie.

Święto Zespołu Szkół w Rozdzielu - 19.11.2015 r.

Święto Zespołu Szkół w Rozdzielu - 19.11.2015 r.

Święto Zespołu Szkół w Rozdzielu - 19.11.2015 r.

Święto Zespołu Szkół w Rozdzielu - 19.11.2015 r.

Święto Zespołu Szkół w Rozdzielu - 19.11.2015 r.

FOTOGALERIA >>>

[wstecz]