XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015

XII STRAŻACKIE ZADUSZKI - ŁĄKTA - 07.11.2015

    Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP oraz Kapelan Strażaków Gminy Żegocina już od 12 lat zapraszają Kościoła Parafialnego w Łąkcie wszystkie jednostki z Gminy Żegocina oraz OSP z Łąkty Dolnej, której to część wsi przynależy do Parafii Łąkta, a także rodziny zmarłych strażaków na Strażackie Zaduszki. Pomysłodawcą tego religijnego spotkania jest Proboszcz Parafii Łąkta - Ks. Stanisław Szczygieł, który od 27 października 2003 roku pełni funkcję Kapelana Strażaków Gminy Żegocina. Kapłan ten 3 lutego 2009 roku został przez Ks. Biskupa Wiktora Skworca awansowany na Zastępcę Kapelana Powiatowego Straży Pożarnych, a 16 października 2015 roku przez Ks. Biskupa Andrzeja Jeża na Kapelana Powiatowego Straży Pożarnych.
   W nowej już roli, wspólnie z Ks. Ryszardem Kołodziejem - Dziekanem Dekanatu Lipnickiego (proboszczem Parafii Stary Wiśnicz), celebrowali w dniu 7 listopada 2015 roku popołudniową mszę świętą w intencji zmarłych strażaków, którą uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSIT w Żegocinie, grająca pod batutą Mieczysława Kędry. W nabożeństwie uczestniczyli: delegacje strażaków z wszystkich jednostek, członkowie drużyn młodzieżowych OSP w Łąkcie Górnej, członkowie strażackich rodzin i parafianie oraz goście: Kazimierz Sady z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie i bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni, którzy przybyli, aby pomodlić się w intencji zmarłych strażaków.
   Po rozpoczęciu mszy świętej, krótkim wprowadzeniu, w którym przypomniał dwa znane motto: "Narody które tracą pamięć - giną" oraz "Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą" i powitaniu przybyłych uczestników nabożeństwa, ks. kapelan Stanisław Szczygieł poprosił o poprowadzenie części wypominkowej druha Wojciecha Wronę - strażaka z OSP Łąkta Górna. Prowadzący prosił kolejno prezesów lub naczelników poszczególnych jednostek OSP o zabranie i postawienie na ołtarzu zapalonego znicza oraz oczytanie listy wypominkowej. Rozpoczął Prezes OSP w Bełdnie - Leopold Grabowski przypomnieniem tragicznie zmarłego Druha Wiesława Wody. Potem kolejno coraz to dłuższe listy zmarłych strażaków czytali przedstawiciele OSP Bytomsko, OSP Rozdziele, OSP Żegocina, OSP Łąkta Dolna i OSP Łąkta Górna. Po każdorazowym odczytaniu list wszyscy wierni śpiewali trzykrotnie "Dobry Jezu, a nasz Panie", "Dobry Jezu, a nasz Panie" oraz "Wieczne odpoczywanie".     
    Podczas mszy świętej, rozpoczętej pieśnią "Serdeczna Matko", niektóre teksty liturgiczne czytał druh Tadeusz Stary z OSP Łąkta Górna, a pieśni śpiewał chórek złożony z dziewcząt z drużyny młodzieżowej ubranych w galowe strażackie stroje.
   Kazanie wygłosił Ks. Dziekan Ryszard Kołodziej, który zanim został kapłanem, przez pewien czas był członkiem OSP Przyborów i pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej jednostki. Ksiądz Dziekan jest więc kapłanem, któremu praca strażaków jest bardzo dobrze znana. W wygłoszonym kazaniu dominowała problematyka strażackiej służby Bogu i ludziom. Przypomniał trzy słowa wypisywane na strażackich sztandarach: "Bóg - Honor - Ojczyzna" i wokół nich wyjaśniał na czym polega działalność druhów - strażaków. Mówił o strażackiej służbie przy Grobie Pańskim, asyście w procesjach, zabezpieczaniu innych religijnych i państwowych uroczystości. - Byliście ostoją zawsze, w czasach komunistycznych nie zdradziliście Boga, mimo szykan i prześladowań. Straż trwa i mam nadzieję nadal będzie trwała przy Bogu. Jesteście drużyną, która wie, czego chce, bo idziecie służyć. Pełniąc rolę strażaka, mamy wielką odpowiedzialność i zadania, powołania do służby. Strażak - to ten, który służy, to ten, który nie szczędzi czasu i zdrowia, bo wie, że jego zadaniem jest iść z pomocą drugiemu człowiekowi. Dzisiaj, kiedy szerzy się prywata, egoizm, gdy ludzie zamykają się w swoich domach, to Wy, w takim wymiarze czasu, musicie czasem iść pod prąd, pokonywać wielkie bariery, niosąc pomoc tym, którzy na nią oczekują. I to jest zadanie wynikające z powołania do służby strażaka - powiedział kapłan. Wyraził radość z działalności w drużynach młodzieżowych, z faktu chęci współdziałania z młodzieżą. Zaapelował: - Pamiętajcie, że strażak to człowiek, który służy. Przez Wasz przykład inni zbliżają się do Boga, do innego człowieka, bo patrzą na Wasze działania, które czasem są tak niebezpieczne, a jednak je podejmujecie. Niech dzisiejszy dzień, ta chwila wspomnień o tych, którzy odeszli z tego świata, a byli wśród nas, skłoni nas do pochylenia czoła i prośby za nich, aby miłosierny Bóg okazał im zbawienie. Wam Druhowie życzę, abyście byli wychowawcami młodego pokolenia, żebyście bazując na przykazaniach, na honorze, przekazywali te cechy młodszemu pokoleniu. Niech Dobry Bóg umacnia Was w przeciwnościach, aby je zwalczać, odżegnywać od siebie i mieć siły do tego, co najważniejsze - służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Tego Wam życzę - powiedział kapłan na zakończenie kazania.
  W dalszej części nabożeństwa modlono się również za żyjących strażaków i ich rodziny, za poległych żołnierzy. W końcowej części nabożeństwa ks. Kołodziej podziękował za zaproszenie i wyraził słowa uznania za piękną strażacką tradycję. Zapowiedział, że zaproponuje "swoim" strażakom z Parafii Stary Wiśnicz organizację takiego samego nabożeństwa. Podziękowania wszystkim uczestnikom modlitewnego spotkania złożył także ks. proboszcz - kapelan Stanisław Szczygieł.

XII Strażackie Zaduszki - Łakta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łakta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łakta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łakta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łakta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015
XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015 XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015

XII Strażackie Zaduszki - Łąkta - 07.11.2015

ZAPROSZENIE >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]