Początek zrewitalizowanej alei grabowej w Łąkcie Górnej.

REWITALIZACJA ALEI GRABOWEJ W ŁĄKIECKIM PARKU PODWORSKIM - 2015

   Jesienią 2015 roku na terenie zabytkowego parku podworskiego w Łąkcie Górnej Oddział ZPKWM w Tarnowie zrealizował projekt pod nazwą "Rewitalizacja zabytkowej alei drzew oraz zagospodarowanie jej otoczenia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego".
  - Realizacja założeń projektu miała za zadanie zachowanie i ochronę cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego. Wykonano rewitalizację zabytkowej alei grabowej (ponad 200 drzew) w miejscowości Łąkta Górna, polegającą na podjęciu działań pielęgnacyjnych, usunięciu posuszu. Dla promowania i uwydatnienia walorów przyrodniczych terenu realizacji zadania oraz szerzenia wiedzy wśród społeczeństwa wykonano tablice informacyjne oraz wiatę edukacyjną - informuje Pani Patrycja Łabuz-Walczak - starszy specjalista ds. edukacji z Oddziału ZPKWM w Tarnowie.
    Przedsięwzięcie, którego koszt kwalifikowany wyniósł ponad 131 tys. złotych, zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminę Żegocina.
    Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką budżetową samorządu Województwa Małopolskiego powstałą 30 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu i Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.
   Głównym zadaniem tej instytucji jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Działaniami statutowymi ZPKWM są: prowadzenie edukacji ekologicznej zwłaszcza młodzieży szkolnej i studentów, ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz propagowanie turystyki na terenie parków krajobrazowych.
    W skład ZPKWM wchodzi obecnie 11 parków, a jednym z nich jest Wiśnicko - Lipnicki Park Krajobrazowy, który utworzony został rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego z dnia 12 maja 1997 r. 
   Oddział ZPKWM w Tarnowie sprawuje także nadzór nad siedmioma Obszarami Chronionego Krajobrazu. Jest wśród nich Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, który został utworzony Rozporządzeniem nr 10/06 Wojewody Małopolskiego z dni 21 lutego 2006 r. Powierzchnia całkowita obszaru wynosi 14 242 ha i obejmuje teren Gminy Łapanów oraz części gmin: Bochnia, Trzciana, Żegocina i miasta Bochni.
  
   Łąkta Górna zyskała więc kolejną atrakcję -  ścieżkę edukacyjną (prowadzi także przez dziedziniec szkolny), z której w dowolnej porze może korzystać każdy zainteresowany. Zwiedzanie można rozpocząć, albo spod Obelisku Stefana Bohanesa i Figury Chrystusa, albo z parkingu zlokalizowanego przy Podwórku "Nivea". Z pewnością to miejsce powinni odwiedzić uczniowie. Z rozlokowanych w kilku miejscach tablic informacyjnych można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących historii, flory i fauny tego terenu oraz zasad zachowania się na łonie przyrody.

Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej.

Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej.

Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej. Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej.
Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej. Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej.
Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej. Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej.
Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej. Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej.

Zrewitalizowana aleja grabowa w Łąkcie Górnej.

[wstecz]