Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.

KOLEJNE CERTYFIKATY DLA SZKÓŁ Z ROZDZIELA I ŻEGOCINY - 11.12.2015

   11grudnia 2015 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację wojewódzkiego projektu pod hasłem "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem", która zorganizowana została we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Łukasza w Tarnowie i Tarnowskim Ośrodkiem Onkologicznym. Głos zabrali: Posłowie na Sejm RP województwa małopolskiego, Wicewojewoda Województwa Małopolskiego - Pan Gawron, Prezydent Miasta Tarnowa, Kurator Małopolski - Aleksander Palczewski.
   Zebrani wysłuchali wystąpień: Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego i posłanki na sejm Pani Anny Czech. Bardzo interesujący wykład na temat "Edukacja onkologiczna" wygłosił prof. Leszek Kołodziejski, który stwierdził min. że należy edukować młode pokolenia, abyśmy żyli dłużej w zdrowiu. Bardzo interesujący był także wykład " Wpływ wybranych składników żywnosci na aktywność psychofizyczną człowieka" wygłoszony przez prof. Dr hab.. inż. Teresę Leszczyńską z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W auli znajdowały się również prezentacje przedszkoli i szkół: plastyczne, projekty i wystawy przetworów.
    Sprawozdanie z realizacji projektu w okresie 5 lat przedstawiła Pani Dyrektor Delegatury KO w Tarnowie - mgr Urszula Blicharz. Uczestnicy konferencji zobaczyli też prezentacje multimedialne 3 projektów szkolnych, po czym przedstawiono wyniki konkursu. Tu niespodzianka ! Na 3000 startujących szkół z terenu województwa małopolskiego aż dwie szkoły z Gminy Żegocina zdobyły certyfikaty "Szkoły upowszechniającej zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem". Są nimi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Żegocinie oraz Zespół Szkół w Rozdzielu.
   Certyfikaty otrzymały szkoły prowadzące systematycznie i ciągłe działania w zakresie profilaktyki nowotworowej. Do takich należą wyminione wyżej placówki. Nagrody odebrały Panie: Małgorzata Sumara ( koordynator) i Anna Rogala - dyrektor PSP w Żegocinie z uczennicą klasy V - Justyną Bilską i Pani Alicja Adamczyk-Brózda - dyrektor ZS w Rozdzielu wraz z dwoma uczennicami: Natalią Zbyrowską (kl. II), Gimnazjum i Justyną Pławecką z kl. II Gimnazjum. (koordynatorkami są: Małgorzata Dudek i Jolanta Sajdak).  
    Wręczenia nagród i dyplomów wyróżnionym szkołom dokonał Pan Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty. Szkoły oprócz certyfikatów otrzymały materiały do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i lekcjach wychowawczych (filmy, książki, ulotki, plakaty, drobny sprzęt sportowy).

Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.

Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.

Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.

Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.

Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r. Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.
Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r. Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.
Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r. Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r. 
 CERTYFIKATY ZA UPOWSZECHNIANIE EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.

Konferencja w Tarnowie - 11.12.2015 r.

[wstecz]