"Książki naszych marzeń" w bibliotece PSP w Żegocinie 18.12.2015 r.

"Książki naszych marzeń" w bibliotece PSP w Żegocinie 18.12.2015 r.

"KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" - TAKŻE W SZKOŁACH GMINY ŻEGOCINA

   26 maja 2015 roku  Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej program pod nazwą "Książki naszych marzeń". Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
    Książki te były wybierane przez uczniów, czyli są to pozycje i lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki mają wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci. Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.
   Na zakupy nowości wydawniczych dla bibliotek MEN przeznaczyło w tym roku 20 mln zł. Kolejne 4 mln dołożyły samorządy. Do udziału w programie zgłosiło się prawie 10 tysięcy szkół. Są wśród nich szkoły z terenu Gminy Żegocina: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Żegocinie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku, Zespół szkół w Rozdzielu i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Udało się i książki są już w szkolnych bibliotekach.
   Gmina dołożyła do programu około 1 tys. zł, by zapewnić 20% udziału własnego. - Warto było, bo nasza szkoła otrzymała na książki 1.300.00 zł, a udział samorządu gminnego w tym przypadku wyniósł tylko 325,00 zł, a szkoły w Bytomsku i w Rozdzielu otrzymały po 1000.00 zł na książki, przy udziale Gminy 200,00 zł. Książki - jak widać na zdjęciach - dotarły do szkół i rozpoczęły się ich prezentacje oraz czytanie. Podsumowanie programu będzie pewno w czerwcu, kiedy każda szkoła będzie musiała napisać sprawozdanie z ilości przeczytanych książek, prelekcji dla uczniów i rodziców oraz spotkań z autorami książek, a także przesłać recenzje uczniów na temat przeczytanych książek - informuje Anna Rogala - Dyrektor PSP w Żegocinie.
   Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. Uczniowie są zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek, także na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

"Książki naszych marzeń" w bibliotece PSP w Żegocinie 18.12.2015 r.

"Książki naszych marzeń" w bibliotece PSP w Żegocinie 18.12.2015 r.

"Książki naszych marzeń" w bibliotece PSP w Żegocinie 18.12.2015 r.

ksiazkimarzen0"Książki naszych marzeń" w bibliotece PSP w Żegocinie 18.12.2015 r.

"Książki naszych marzeń" w bibliotece PSP w Żegocinie 18.12.2015 r.

Materiał nadesłany: AR

[wstecz]