Spotkanie z kolekcjonerem okazów przyrodniczych - 14.12.2015 r.

MAŁY MISTRZ I NIETYPOWA LEKCJA PRZYRODY W PSP W ŻEGOCINIE - XII. 2015

    Uczniowie szkól podstawowych z terenu gminy Żegocina nie moga narzekać na brak interesujących zajęć, organizowanych w szkołach, w roku szkolnym 2015/2016.
     14 grudnia 2015 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świetej Kingi w Żegocinie miała miejsce wystawa pana Stanisława Jantury pt. "Skarby mórz i oceanów". Od ponad 30 lat jest on pasjonatem i kolekcjonerem eksponatów przyrodniczych pochodzących z mórz i oceanów. Uczniowie żegocińśkiej szkoły mieli więc możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji i obejrzenia ponad 500 niezwykłych okazów. Były to miedzy innymi różnej wielkości i barwy ślimaki, małże, rozgwiazdy, koralowce. Duże zainteresowanie wzbudziły zmumifikowane ryby: rekin koralowy, rekin łaciaty, rekin marmurkowy czy szczęki rekina. Zachwycały piękne wyroby z pereł,  korali i bursztynów.
    Dzieci mogły kupić pamiątki  w postaci muszli, rozgwiazd, minerałów i biżuterii. Zorganizowanie wystawy posłużyło wzbogaceniu wiedzy uczniów na temat przyrody mórz i oceanów, zakończyło się złożeniem podziękowań na ręce pana Jantury.

Spotkanie z kolekcjonerem okazów przyrodniczych - 14.12.2015 r.

Spotkanie z kolekcjonerem okazów przyrodniczych - 14.12.2015 r.

Spotkanie z kolekcjonerem okazów przyrodniczych - 14.12.2015 r.

Spotkanie z kolekcjonerem okazów przyrodniczych - 14.12.2015 r.

Spotkanie z kolekcjonerem okazów przyrodniczych - 14.12.2015 r.

Spotkanie z kolekcjonerem okazów przyrodniczych - 14.12.2015 r.

Spotkanie z kolekcjonerem okazów przyrodniczych - 14.12.2015 r.

Projekt "Mały Mistrz" - PSP w Żegocinie  - 18.12.2015 r.

   Uczniowie klas I szkół podstawowych Gminy Żegocina realizują Projekt "Mały Mistrz", współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ideą projektu jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości,  za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej.
   Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I-III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności "Piłkarz" realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.
    Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi. W piątek 18 grudnia 2015 r. uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie odebrały z rak Pana Wiesława Wolaka i Pani Małgorzaty Sumara legitymacje wraz z pierwszą odznaką - "Biegacz". W żegocińskiej podstawówce w programie uczestniczy 25 pierwszaków.

Projekt "Mały Mistrz" - PSP w Żegocinie  - 18.12.2015 r.

Projekt "Mały Mistrz" - PSP w Żegocinie  - 18.12.2015 r.

Projekt "Mały Mistrz" - PSP w Żegocinie  - 18.12.2015 r.

Projekt "Mały Mistrz" - PSP w Żegocinie  - 18.12.2015 r.

Projekt "Mały Mistrz" - PSP w Żegocinie  - 18.12.2015 r.

STRONA PROJEKTU "MAŁY MISTRZ" >>>

[wstecz]