Po zakończeniu prac - grudzień 2015 r.

STABILIZACJA OSUWISKA NA DRODZE POWIATOWEJ W ŻEGOCINIE - 12.2015

    Osuwisko, które od wielu już lat utrudniało ruch na drodze powiatowej z Żegociny do Rajbrotu, zostało nareszcie ustabilizowane. Kilkakrotnie próbowano sobie z nim poradzić, ale po każdych wielkich opadach, osuwisko się uaktywniało, a wykonywane prace naprawcze szły na marne. Kierowcy jeżdżący tą trasą mają nadzieję, że obecna stabilizacja osuwiska, wykonana przez Firmę Skanska jesienią 2015 roku za ponad 1 milion złotych będzie skuteczna.
   Aby powstrzymać teren przed dalszym osuwaniem, wykonano konstrukcje oporową oraz pale wiercone z oczepem żelbetowym na odcinku 115 m. Wykonano także dren francuski czyli rów pokryty geowłókniną, zatrzymującą zanieczyszczenia, a następie kamieniami. Odbudowana została droga powiatowa wraz z infrastrukturą odwodnieniową oraz poboczami, wyremontowano również zjazd indywidualny.
   Wartość zadania, zrealizowanego w całości przez Starostwo Powiatowe w Bochni, to prawie 1,1 miliona złotych z czego prawie 750 tys. złotych to dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Bocheńskiego.

Osuwisko drogowe w Żegocinie - 01.08.2015.

Osuwisko drogowe w Żegocinie - 01.08.2015.

Osuwisko drogowe w Żegocinie - 01.08.2015.

Początkowy okres prac.

Początkowy okres prac.

Początkowy okres prac.

Okres prac zasadniczych.

Okres prac zasadniczych.

Okres prac zasadniczych. Fot. M. Stach.

Okres prac zasadniczych. Fot. M. Stach.

Okres prac zasadniczych. Fot. M. Stach.

Okres prac zasadniczych. Fot. M. Stach.

Okres prac zasadniczych.

Po zakończeniu prac - grudzień 2015 r.

Po zakończeniu prac - grudzień 2015 r.

Po zakończeniu prac - grudzień 2015 r.

[wstecz]