Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

UCZNIOWIE Z WIZYTˇ W ¦RODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY SPOŁECZNEJ W ŻEGOCINIE

    ¦rodowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Żegocinie od lat wspaniale współpracuje ze ¶rodowiskiem Żegociny. 10 grudnia 2015 r. uczniowie klastrzecich Publicznej Szkoły Podstawowej im. ¦więtej Kingi w Żegocinie pod opiek± wychowawców i nauczyciela wspomagaj±cego odwiedzili ¦rodowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Żegocinie. Zostali  zaproszeni przez kierownika - Pani± Ewę Tajs. Wspólnie z uczestnikami zajeć terapeutycznych, odbyli zajęcia plastyczne, których efektem były piękne ramki na obrazki, zwiedzili poszczególne pracownie domu: muzyczno- teatraln±, rehabilitacyjn±, plastyczn±, komputerow±. Obejrzeli też biuro Pani kierownik. Uczniowie zapoznali się z prac± terapeutów i pozostałych pracowników. Zadawali wiele pytań zaciekawieni miejscem oraz ciekawymi informacjami udzielanymi przez pani± kierownik i pracowników domu.
   Na zakończenie dzieci złożyły ¶wiateczne życzenia, podziękowały za ciekawe zajęcia oraz materiały i udały się do szkoły.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

Uczniowie z wizyt± w ¦DS w Żegocinie - 10.12.2015 r.

[wstecz]