Program E-Centra.

    Gmina Żegocina wyraziła chęć przystąpienia do projektu  "E-Centra - Aktywizacja cyfrowa mieszkańców gmin" w ramach konkursu dofinansowanego ze środków UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To ogólnopolski program i tylko dwie gminy z terenu powiatu bocheńskiego mogą wziąć w nim udział.
   Projekt opracował i będzie realizował Związek OSP RP. Przewiduje się w nim bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gmin z obsługi komputera, korzystania z Internetu, jak również korzystania z różnych form elektronicznych usług publicznych. W każdej gminie, która przystąpi do projektu, zostanie powołane Centrum Cyfrowe. Planuje się do tego celu wykorzystać strażnicę OSP, szczególnie w tych strażach w których funkcjonowały Internetowe Centra Kształcenia (takie istnieje w Żegocinie). W ramach projektu na potrzeby Centrum zostanie zapewniony nowy, dodatkowy sprzęt IT, a także przewidywana jest możliwość sfinansowania drobnych prac modernizacyjnych. W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Centrum, w Gminach zostaną przygotowani do pracy lokalni trenerzy.
    W celu uzyskania kompleksowych danych, na podstawie których powinny być ukazane zapotrzebowania mieszkańców w zakresie umiejętności cyfrowych uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety na stronie: http://www.ankietka.pl/ankieta/210357/ankieta-gmina-zegocina.html. Ankietę można również pobrać - link poniżej, wydrukować i przekazać do Urzędu Gminy w Żegocinie - do Pani Katarzyny Kaszuby. Sprawa pilna, właściwie na wczoraj. Anonimową ankietę oczywiście najlepiej wypełnić drogą internetową. To nic nie kosztuje, a pomóc może naszej Gminie dużo.
    - W celu osiągniecia wymaganej ilości ankiet spośród mieszkańców Państwa Gminy będzie nam bardzo miło jeżeli ww. ankietę wypełnią w pierwszej kolejności pracownicy urzędu gminy oraz podległych jednostek (np. szkoły, GOPS, itp.) - prosi Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie.

ANKIETA - DO POBRANIA - PLIK PDF.

[wstecz]