Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.

PODSUMOWANIE PROJEKTU "JESTEM MAŁY, WIEM WIĘCEJ" - ŻEGOCINA - 11.01.2016

  11 stycznia 2016 roku w szkolnej auli w Żegocinie miało miejsce podsumowano projektu pod nazwą "Jestem mały, wiem więcej". Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości najmłodszych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Projekt, autorski Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, przy współpracy z OSP Łąkta Górna, OSP Żegocina i PSP w Bochni, zrealizowano w klasach pierwszych szkół podstawowych w Łąkcie Górnej i Żegocinie. Skorzystało z niego 38 pierwszoklasistów; 13  klasy pierwszej ZS w Łąkcie Górnej i 25 z PSP w Żegocinie.
   Projekt, który przy ścisłej współpracy z dyrektorami szkół oraz wychowawcami klas (Panie: Anna Kępa - Łąkta Górna, Małgorzata Sumara) w dwumiesięcznym bloku wykładów, pokazów, ćwiczeń praktycznych, przeprowadzili w szkołach: Janusz Stańdo - Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie, Tadeusz Stary (OSP Łąkta Górna), Jan Mróz (OSP Żegocina), mł. ogn. Marcin Biłos (PSP w Bochni). Spotkania dotyczyły między innymi specyfiki pracy strażaka, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W programie zajęć znalazły się następujące elementy: wykłady teoretyczne z zakresu zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia praktyczne, jak np. ćwiczenia na pozorantach i z użyciem fantomów, pokaz strażacki, dzięki którym uczniowie mogli zobaczyć profesjonalny sprzęt strażacki, np. wąż bojowy, sprzęt ratowniczy i gaśniczy; zajęcia zapoznające działaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie dzieci mogły dowiedzieć się jak poprawnie zgłosić zagrożenie oraz jakie czynności należy wykonać podczas udzielania pierwszej pomocy.
   Na uroczystość podsumowania projektu przybyli goście z województwa i powiatu: Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego, Łukasz Łach - z Filii Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego w Tarnowie i st. bryg, Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni. Gminę reprezentowali: Przewodnicząca Rady Gminy Lucyna Nowak, Wójt Jerzy Błoniarz, Komendant Gminny ZOSP RP Janusz Stańdo.
  Uroczystość składała się z trzech zasadniczych części. W pierwszej dzieci zaprezentowały swoją wiedzę pożarniczą w wierszach i piosenkach, w drugiej poddane zostały egzaminowi, w trzeciej przemawiali goście, w czwartej wręczono uczestnikom programu certyfikaty i maskotkę psa - strażaka "Żarka", a gościom i opiekunom projektu z OSP w Łąkcie Górnej i Żegocinie upominki.
  Jak poinformował Kazimierz Sady, program "Jestem mały, wiem więcej" realizowany jest przez Zarząd Oddziału Małopolskiego ZOSP RP w Krakowie już czwarty rok. W obecnym roku szkolnym realizowany jest w ośmiu szkołach województwa małopolskiego. Wójt Jerzy Błoniarz, jednocześnie prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie, dziękując za zrealizowanie projektu w szkołach w Łąkcie Górnej i Żegocinie, stwierdził, że jest on bardzo pożyteczny i może przydać się dzieciom, jak i później starszym w wielu sytuacjach życiowych. Poinformował także, że będzie realizowany także w następnym roku szkolnym, ale już ze środków własnych gminy.
  Organizatorom i realizatorom projektu dzieci wręczyły malowane na szkle obrazki z wizerunkiem strażaka. Otrzymali oni również pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami.
  Dzięki programowi "Jestem mały, wiem więcej" uczniowie nauczyli się poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, a ponadto wzbogacili swoją wiedzę o pracy strażaka, co może w przyszłości zaowocuje chęcią pozostania zawodowym lub ochotniczym strażakiem.

PSP Łąkta Górna - zajęcia w ramach projektu. PSP Żegocina - zajęcia w ramach projektu.
PSP Łąkta Górna - zajęcia w ramach projektu. PSP Żegocina - zajęcia w ramach projektu.
PSP Łąkta Górna - zajęcia w ramach projektu. PSP Żegocina - zajęcia w ramach projektu.
PSP Łąkta Górna - zajęcia w ramach projektu. PSP Żegocina - zajęcia w ramach projektu.

PSP Łąkta Górna - zajęcia w ramach projektu.

PSP Żegocina - zajęcia w ramach projektu.

Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.
Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r. Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.

Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - Żegocina - 11.01.2016 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]