Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r.

NARADA W SPRAWIE ORGANIZACJI TYGODNIA MIŁOSIERDZIA I ŚWIATOWYCH
DNI MŁODZIEŻY W PARAFIACH GMINY  ŻEGOCINA - 08.01.2016

    Dokładnie na 200 dni przed inauguracją Światowych Dni Młodzieży (26.07.2016), które poprzedzone będą tygodniem misyjnym, organizowanym w każdej diecezji, z wyjątkiem krakowskiej, w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie, odbyło się w dniu 8 stycznia 2016 roku pierwsze spotkanie zespołu, który zajmie się przygotowaniem oi realizacją tygodnia misyjnego na terenie obu parafii, zlokalizowanych na terenie Gminy Żegocina.
   Rolę gospodarza spotkania, na które zaproszono sołtysów, animatorów kościelnych, dyrektorów szkół, przedstawicieli straży pożarnych i ośrodka zdrowia, pełnił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który powitał zebranych, a następnie zapoznał ich z celami spotkania, jak również z treścią ustaleń z organizatorami tego przedsięwzięcia (były spotkania z KS. Biskupem Ordynariuszem Andrzejem Jeżem, służbami wojewody małopolskiego).
   Podczas dyskusji, w której głos zabierali m. in: Ks. proboszcz Leszek Dudziak, Tadeusz Olszewski, Anna Rogala, Halina Pączek, Dorota Piwowarczyk, Karolina Janiczek poruszono tak wiele spraw, że nie sposób ich w tej relacji opisać. Jednym z ustaleń tej narady była decyzja o utworzeniu w oficjalnym serwisie internetowym Gminy Żegocina działu poświęconego sprawom związanym ze Światowymi Dniami Młodzieży i przede wszystkim z Tygodniem Miłosierdzia, poprzedzającym krakowskie uroczystości, a przypadającym na okres 20-25 lipca 2016 roku. Przewiduje się, że w tym okresie w diecezji tarnowskiej gościć będziemy około 15 tys. młodych ludzi z całego świata. Rozmieszczeni zostaną we wszystkich dekanatach i parafiach. W każdej parafii dekanatu lipnickiego trwają intensywne prace nad zorganizowaniem ich pobytu.
  Od dłuższego czasu takie prace trwają też w obu parafiach Gminy Żegocina, tj. w Parafii Łąkta i Parafii Żegocina. W obu parafiach powołano pod przewodnictwem księży proboszczów specjalne komitety, które zajmują się przygotowaniem do podjęcia zagranicznych gości. Do gminy Żegocina przybędzie ich około 100.
    Dni w diecezjach i poszczególnych parafiach służyć mają między innymi poznawaniu historii, kultury oraz codziennego życia wspólnoty Kościoła lokalnego. Jest to bezcenny czas wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń, zawierania cennych przyjaźni. Pielgrzymi zamieszkają u rodzin z terenu parafii, które zapewnią gościom nocleg, wyżywienie i transport na miejsca spotkań. Resztą zajmować się będą wspomniane już komitety parafialne.
   Niebawem, we wspomnianym już specjalnym dziale naszego serwisu, do którego prowadzić będzie link ze strony głównej, podamy kolejne komunikaty i informacje. Zachęcamy także do udziału w specjalnych, popołudniowych nabożeństwach, które w Parafii Żegocina, odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r. Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r.
Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r. Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r.
Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r. Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r.
Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r. Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r.

Narada w sprawie ŚDM na terenie Gminy Żegocina - 08.01.2016 r.

[wstecz]