STOWARZYSZENIE "PATRIOCI LOKALNI"I PIERWSZY KONKURS

    Stowarzyszenie "Patrioci Lokalni" powstało 31 maja 2015 roku w Łąkcie Górnej. Jest organizacją o charakterze prospołecznym i apolitycznym, nastawionym na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. Tworzą je osoby aktywne, pragnące działać na rzecz miejscowości i gminy, z którą są związani od najmłodszych lat.
   - Za cel swojej działalności obraliśmy prowadzenie lokalnych i międzynarodowych inicjatyw mających na celu poprawę życia lokalnej społeczności Łąkty Górnej i zwiększenie możliwości edukacyjnego rozwoju jej mieszkańców. Zamierzamy promować naszą miejscowość na poziomie lokalnym i międzynarodowym, zajmujemy się organizowaniem i promowaniem wydarzeń służących edukacji międzykulturowej, historycznej oraz rozwoju sportu na terenie ziemi łąkieckiej, zamierzamy budować mosty porozumienia pomiędzy młodzieżą Europy i Świata poprzez wspólne działania na arenie międzynarodowej a także wiele innych. Jesteśmy grupą młodych zapaleńców, którzy swoją energię chcą wykorzystać w pracy na rzecz rozwoju miejscowości w której się wychowali i z którą są związani - informuje Paweł Kamionka - Dyrektor  Zarządu Stowarzyszenia.

  Jedną z pierwszych inicjatyw nowego w Gminie Żegocina Stowarzyszenia jest ogłoszenie konkursu na logo organizacji. Regulamin i wymagania konkursowe - poniżej.

KONKURS NA LOGO STOWARZYSZENIA "PATRIOCI LOKALNI"

   Stowarzyszenie "Patrioci Lokalni" w Łąkcie Górnej ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Stowarzyszenia, które ma szansę po zatwierdzeniu Zarządu Stowarzyszenia stać się oficjalnym logiem organizacji. Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani bez limitu wieku. Logo ma służyć celom identyfikacyjnym, promocyjnym, reklamowym oraz korespondencyjnych Stowarzyszenia. Znak zostanie wykorzystany m.in.: na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się
w regulaminie konkursu.

Do kiedy można nadsyłać prace? - do 29 lutego 2016 r.
Na jaki adres: konkurs@patrioci-lokalni.pl lub Łąkta Górna 238, 32-731 Żegocina
Nagroda główna - 300,00 zł.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia Patrioci Lokalni można uzyskać pod adresem www.patrioci-lokalni.pl

Konkurs na logo Stowarzyszenia Patrioci Lokalni.

Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu "Patrioci Lokalni":
Adres: Łąkta Górna 71
           32-731 Żegocina
Data rejestracji w KRS: 2015-08-06
REGON:    362192648, NIP:  8681964498, KRS: 0000570067

SERWIS WŁASNY STOWARZYSZENIA >>>

FANPAGE STOWARZYSZENIA >>>

[wstecz]