Komunikat w sprawie dowodów osobistych.

KOMUNIKAT W SPRAWIE UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

   Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić Twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. Dodatkowo, z dowodem możesz podróżować bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej.
   W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione informujemy o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.
   Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 11 powołanej ustawy o dowodach osobistych.

   Wobec powyższego, unieważnionym dowodem osobistym nie można się już posługiwać!

Wszystkie informacje dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów >>>

[wstecz]