Spotkanie inauguracyjne Klubu Samopomocy "Razem" - Żegocina - 01.02.2016 r.

KLUB SAMOPOMOCY "RAZEM" ZAINAUGUROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ - 01.02.2016

  Stowarzyszenie Klub Seniora "Żegota" od 1 lutego 2016 r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą "Wspieranie osób starszych w integracji z młodzieżą". Jest ono realizowane w formie ośrodka wsparcia jako Klub Samopomocy "Razem".
   Wójt Gminy Żegocina w dnia 22 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2016 roku" realizowanego przez Gminę Żegocina w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia - klubu samopomocy, oraz powołania Komisji Konkursowej. Ofertę złożyło jedynie Stowarzyszenie Klub Seniora "Żegota" w Żegocinie. Uzyskała ona pozytywną opinię Komisji i w dniu 21 stycznia 2016 roku Wójt ogłosił rozstrzygnięcie konkursu. Wkrótce nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Wójtem Gminy w sprawie realizacji przedłożonej oferty.
   Głównym celem przedsięwzięcia, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz samorząd Gminy Żegocina, w łącznej wysokości ponad 47 tys. zł  jest integracja międzypokoleniowa.
   Uczestnikami zadania mogły być osoby w wieku 50+, mieszkające na terenie Gminy Żegocina oraz dzieci i młodzież w wieku do 18 lat. 1 lutego 2016 roku w Klubie obyły się z udziałem seniorów i dzieci pierwsze zajęcia, poświęcone głównie prezentacji projektu i poznaniu się uczestników. Zajęcia w Klubie, ujęte w 12 różnych zajęć warsztatowych wraz z 3 wycieczkami stanowią merytoryczną część zadania.
   O bieżącej działalności Klubu Samopomocy "Razem" można czytać w specjalnej części serwisu - link na dole strony.

Spotkanie inauguracyjne Klubu Samopomocy "Razem" - Żegocina - 01.02.2016 r. Spotkanie inauguracyjne Klubu Samopomocy "Razem" - Żegocina - 01.02.2016 r.
Spotkanie inauguracyjne Klubu Samopomocy "Razem" - Żegocina - 01.02.2016 r. Spotkanie inauguracyjne Klubu Samopomocy "Razem" - Żegocina - 01.02.2016 r.

Spotkanie inauguracyjne Klubu Samopomocy "Razem" - Żegocina - 01.02.2016 r.

SERWIS KLUBU SAMOPOMOCY "RAZEM" >>>

[wstecz]