Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

SPOTKANIE W SPRAWIE MAPY ZAGROŻEŃ - ŻEGOCINA - 10.02.2016

   Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego niezwykle ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie społecznościom lokalnym - skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Temu celowi służyć będzie "Mapa zagrożeń bezpieczeństwa" - często aktualizowany internetowy serwis, tworzony w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów. 
   Naczelną zasadą przy tworzeniu "Map zagrożeń" jest zaangażowanie w jej opracowywanie możliwie szerokiego grona podmiotów zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na poziomie gminy, powiatu i województwa.  
   10 lutego 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie odbyło się pierwsze spotkanie w tej  sprawie. Zaproszono na nie radnych, dyrektorów szkół, sołtysów. O celach spotkania, w którym wzieli także udział policjanci: asp. sztab. Mariusz Mardosz - Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, st. asp. Piotr Jacewicz i mł. asp. Franciszek Piech - dzielnicowy w Gminie Żegocina, poinformował Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
   Kolejnym punktem spotkania była prezentacja komputerowa, przedstawiająca poziom bezpieczeństwa na terenie działalności komisariatu w roku 2015. Ilość przestępstw: Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz - 121, Łapanów - 76, Lipnica Murowana - 48, Trzciana - 29, Żegocina - 20, a więc najmniej w rejonie. W poszczególnych sołectwach Gminy Żegocina: Żegocina - 5, Rozdziele - 3, Łąkta Górna - 5, Bytomsko - 7, Bełdno - 0. W gminie było 2 wypadki i 15 kolizji. Liczba zatrzymanych nietrzeźwych - 11. Wykroczeń - 17 (z 6 wybranych art. KK - najwięcej - spożywanie alkoholu w niedozwolonych miejscach). W 2015 roku na terenie Gminy Żegocina funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, podejmowali 125 interwencji, z tego 20 interwencji domowych, z których w 5 przypadkach wdrożono procedurę Niebieskiej Karty. Gmina Żegocina może więc poszczycić się najlepszymi w rejonie wskaźnikami. To najbezpieczniejsza gmina w rejonie, ale nie oznacza to, że nie ma tu zagrożeń. Jak tłumaczyli policjanci: tworzona "Mapa zagrożeń" ma odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby, wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli - aktywizacja społeczności lokalnych, zawierać prognozy zagrożeń, również w związku z organizacją różnorodnych imprez, służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych służb, w tym Policji, umożliwiać "weryfikację" publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji, być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli. 
  W trakcie dyskusji, w której wypowiedział się Pan Czesław Pączek, Wójt Gminy Jery Błoniarz i prawie wszyscy dyrektorzy szkół policjanci przyjęli szereg uwag, odpowiedzieli także na kilka pytań.
   Spotkanie odbyte w Żegocinie 10 lutego 2016 roku było pierwszym. Kolejne, także w poszczególnych sołectwach,odbędą się wkrótce.
   W końcowej części spotkanie Wójt Jerzy Błoniarz złożył podziękowania Komendantowi Komisariatu i dzielnicowemu za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Pochwalił współpracę ze szkołami i akcje profilaktyczne prowadzone wśród mieszkańców, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, w szeroko rozumianym zakresie (była mowa o rozdawaniu odblasków, zapowiedziano także spotkanie w Klubie Seniora).
   Policjanci zapraszają mieszkańców gminy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami co będzie niezwykle pomocne w tworzeniu "map zagrożeń bezpieczeństwa" w gminie, powiecie, województwie, kraju. Wszelkie informacje związane z tym zagadnieniem można kierować do:
a) dzielnicowego:
mł. asp. Franciszka Piecha - tel. kom. 606 847 811; stacjonarny 14 612 8797, e-mail: franciszek.piech@bochnia.policja.gov.pl
b) Kierownika Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Nowym Wiśniczu:
asp. szt. Bartłomieja Sowińskiego - tel. kom. 786 857 178; stacjonarny 14 612 87 97, e-mail: Bartlomiej.Sowinski@bochnia.policja.gov.pl;
c) Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni: tel. 14 615 22 22, alarmowy 997 lub 112; fax. 14 615 22 44
e-mail: komendant@bochnia.policja.gov.pl lub rzecznik@bochnia.policia.gov.pl.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

Spotkanie w sprawie "Mapy zagrożeń" - Żegocina - 10.02,2016 r.

JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE - PORADNIK KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI - DO ŚCIĄGNIĘCIA

[wstecz]