Spotkanie samorządowe w Żegocinie - 10.02.2016 r.

SPOTKANIE W SPRAWIE MODERNIZACJI DROGI WOJEWÓDZKIEJ 965 - ŻEGOCINA - 10.02.2016

    10 lutego 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie miało miejsce spotkanie samorządowych władz gminy, reprezentowanych przez Przewodniczącą Rady Gminy - Panią Lucynę Nowak i organizatora tego spotkania - Wójta Żegociny - Pana Jerzego Błoniarza z gośćmi z Krakowa: Członkiem  Zarządu Województwa Małopolskiego Leszkiem Zegzdą oraz Panią Martą Maj - Dyrektorką Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Obecny był także Pan Paweł Sajdak - pracownik Urzędu Gminy w Żegocinie - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa.
    Podczas ponadgodzinnego spotkania poruszono wiele tematów, ale dwa były podstawowe. Pierwszym - to sprawa zbliżającej się modernizacji drogi wojewódzkiej 965, na która ma być przeznaczone ponad 37 mln zł (na 6 gmin). Gospodarze pytali przede wszystkim o proponowane zmiany na odcinku Gminy Żegocina. Od dłuższego już czasu samorząd gminny dyskutuje bowiem nad zgłoszonymi do województwa propozycjami trzeciego pasa drogowego na Widomej, budowy 120-metrowego chodnika w Żegocinie, lewoskrętów i budowy ronda przy szkole w Żegocinie. Dyskusja była trudna, zwłaszcza nad budową ronda, którego koszt wycenia się na około 5 mln zł. Jak ostatecznie zostaną przyjęte żegocińskie propozycje, pokaże czas.
  Drugim, szeroko dyskutowanym tematem była sprawa turystyki, a przede wszystkim wykorzystania Bacówki w Rozdzielu. Rozważano kilka możliwości, ale znawca tego tematu - Marszałek Zegzda, radził zwiększenie czasu dzierżawy do 20 lat. Obiecał także przysłanie do Żegociny pracownika, który zajmuje się takimi sprawami.
  Na pewno było to pożyteczne potkanie. Goście z Krakowa mogli poznać problemy lokalnego samorządu, dokładniej zapoznać się ze zgłaszanymi propozycjami, a gospodarze poznać stanowisko samorządu wojewódzkiego.

Spotkanie samorządowe w Żegocinie - 10.02.2016 r.

Spotkanie samorządowe w Żegocinie - 10.02.2016 r.

Spotkanie samorządowe w Żegocinie - 10.02.2016 r.

Spotkanie samorządowe w Żegocinie - 10.02.2016 r.

Spotkanie samorządowe w Żegocinie - 10.02.2016 r.

Spotkanie samorządowe w Żegocinie - 10.02.2016 r.

Spotkanie samorządowe w Żegocinie - 10.02.2016 r.

[wstecz]