pogrzeb00.jpg (50051 bytes)

NA ŻEGOCIŃSKIM CMENTARZU POCHOWANO SZCZĄTKI LUDZKIE NN - 02.02.2016

    Pismem z dnia 11 stycznia 2016 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie poinformowała Wójta Gminy w Żegocinie, że prowadziła śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej,
będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, w sprawie zabójstwa nieustalonej osoby, w nieustalonym czasie, przed dniem 13 listopada 2015 roku w Bytomsku i zakończone w dniu 31 grudnia 2015 r. postanowieniem o umorzeniu śledztwa.
   W piśmie tym czytamy m. in. "Jak wynika ze zgromadzonych materiałów w toku śledztwa na terenie kompleksu leśnego w Bytomsku, pracownik nadleśnictwa w Brzesku, wykonując czynności służbowe w terenie (13.11.2015 r. - dop. red.), ujawnił kość ludzką znajdującą się na poszyciu leśnym. Po zabezpieczeniu opisanych szczątków uzyskano opinie sądowo - lekarską opracowaną przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie, która jednoznacznie potwierdziła, że opisana kość pochodzi od człowieka i stanowi lewą kość udową o morfologii wykazującej cechy męskiej budowy ciała. Opisana powyżej kość ludzka /.../stanowi fragment szczątków ludzkich w rozumieniu stosownych uregulowań prawnych obowiązujących w tym przedmiocie, a to ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych. /.../ W tym stanie rzeczy na podstawie art. 10 ust. 3 powołanej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wnioskuje o podjęcie przez Gminę, jako organu właściwego ze względu na miejsce zgonu, działań - w celu zorganizowania pochówku przedmiotowej kości ludzkiej, którą ujawniono w miejscowości Bytomsko".
   Opisane szczątki ludzkie (kość udowa) zostały przewiezione 2. lutego 2016 roku do Żegociny i tu zostały włożone do trumny, a następnie  na miejscowym cmentarzu pochowane wg obrządku katolickiego. Skromną ceremonię pogrzebową, z udziałem kilku osób, zorganizowaną przez Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza i na koszt Gminy poprowadził ks. proboszcz Leszek Dudziak.
   Na żegocińskim cmentarzu, w górnej, lewej kwaterze, tuż za cmentarzem I wojny światowej, przybył kolejny grób, w którym złożono szczątki ludzkie nieznanego mężczyzny. Jego imię i nazwisko, dzieje życia i okoliczności śmierci pozostają nieznane. To bodajże jedyny taki przypadek w powojennej historii parafii, gdy na tym cmentarzu pochowane zostały szczątki ludzkiego ciała osoby całkowicie nieznanej.

Pochówek - 2.02.2016 r.

 Krzyż na grobie NN.

[wstecz]