Szczepienie psów przeciw wściekliźnie.
  Sołtys wsi Żegocina przypomina mieszkańcom o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliznie, które odbędzie się w Żegocinie dnia 6. lutego 2016 w wyznaczonych miejscach i godzinach.
Obwieszczenie o szczepieniu psów.

ŻEGOCINA

  • 9.00 - 9.40 - u Ptaszka
  • 9.45-10.10 - Parking pod kościołem
  • 10.25-11.00 -  Nowa Wieś
  • 11.10-11.50 - Pod Las
  • 12-12.40 - Targowica
  • 12.30 - Jerzy Mirowski

Uwaga: obowiązkowi szczepienia podlegają psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ ?

   Wścieklizna jest to ostra choroba wirusowa, przebiegająca z objawami zapalenia mózgu i rdzenia, prowadząca nieuchronnie do śmierci. Choroba przenoszona jest na człowieka wraz ze śliną chorego na wściekliznę zwierzęcia. Kontakt z chorym zwierzęciem grozi zawsze poważnymi konsekwencjami. Szczepienie na nią jest obowiązkowe i należy je powtarzać każdego roku.
    Obowiązek ten od strony prawnej dotyczy szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, jednak ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, lekarze weterynarii zalecają, aby również koty i fretki, które wypuszczane są na zewnątrz poza
mieszkania - szczepić przeciw tej chorobie.

KIEDY NIE NALEŻY SZCZEPIĆ ZWIERZĄT PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE:
. jeśli zwierzę jest aktualnie chore lub zarobaczone (nie dotyczy to chorób przewlekłych np. niewydolności wątroby, nerek, cukrzyca),
. jeśli istnieje prawdopodobieństwo silnego zarobaczenia zwierzęcia (szczepionka będzie nieskuteczna),
. w okresie ciąży (tylko w wyjątkowych przypadkach można zaszczepić ciężarną sukę),
. jeśli zwierzę ma mniej niż 12 tygodni.
   Jeśli przy poprzednich szczepieniach dochodziło u zwierzaka do reakcji alergicznych - należy uprzedzić o tym lekarza weterynarii przed podaniem przez niego szczepionki.


Co zrobić jeśli pies lub kot pogryzł człowieka ?
. Jeśli zwierzak pogryzł, pokąsał lub podrapał człowieka - takiego psa czy kota nie wolno wówczas zaszczepić przeciwko wściekliźnie!!!
. W przypadku takiego zdarzenia pogryziony czy podrapany człowiek udaje się do przychodni lub na pogotowie, a właściciel zwierzęcia, które pogryzło/podrapało człowieka udaje się do przychodni weterynaryjnej aby rozpocząć procedurę obserwacji zwierzęcia w kierunku wścieklizny.
. NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ZWIERZĘ BYŁO WCZEŚNIEJ SZCZEPIONE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE CZY NIE, CZY SZCZEPIENIE JEST WAŻNE CZY NIE - PROCEDURA JEST TAKA SAMA!!!
. Zwierzak podlega 15 dniowej obserwacji. W zależności od sytuacji epizootycznej danego rejonu, czyli w zależności od stopnia zagrożenia wścieklizną przeprowadza się obserwację stacjonarną lub właściciel 4-krotnie (dzień pokąsania, dzień 5, dzień 10 i dzień 15) doprowadza podejrzane zwierzę do przychodni weterynaryjnej.
. W takim przypadku na właścicielu ciąży obowiązek zadbania by podejrzane zwierzę nie pogryzło innych ludzi, by nie zaginęło, nie uciekło itp. Właściciel ma obowiązek zgłosić ewentualną śmierć podejrzanego zwierzęcia i zabezpieczyć jego zwłoki.
. 15-dniowa obserwacja kończy się wydaniem zaświadczenia o stanie zdrowia zwierzęcia w dniu pogryzienia i zaszczepieniem obserwowanego zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, jeśli brak było wcześniejszego, ważnego szczepienia.

[wstecz]