TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW - 22 - 27.02.2016

     W 2000 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa, instytucji państwowych oraz samorządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.
    W dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 roku zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów.
    Również na terenie gminy Żegocina wzorem lat ubiegłych osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z pomocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym informują, iż w ciągu Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw osoby szukające pomocy czy porady w przedmiotowej problematyce, będą mogły skorzystać ze wsparcia i porad w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie, pok. 21 (II piętro).

Dyżury pełnić będą:
- poniedziałek (22.02.2016) - w godz. 10.00 -11.00 - specjalista pracy socjalnej
- wtorek ( 23.02.2016) - w godz. 10.00-11.00 - radca prawny
- środa (24.02.2016) -w godz. 09.00 - 10.00 - policjant
- czwartek (25.02.2016 ) w godz. 10.00 - 11.00 - specjalista pracy socjalnej
- piątek (26.02.2016) - w godz. 15.30 - 17.30 - psycholog

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Źródło >>>

[wstecz]